Hemsidans underhåll

Riktlinjer för hur OK Botnias hemsida skall underhållas.

Innehålls sidor
  • Ta i beaktan alltid att om texten bör skrivas på två språk. I enkla fall kan en länk göras från de finska delen till den svenska.
  • När en sida blir föråldrad flytta den till arkivet enligt årtal.
  • När du kopierar text använd "Klistra in som text" och redigera texten därefter. Direkt kopiering gör att sidorna inte använder de textsnitt som är menat.
  • När du lägger in en länk till utomstående sida använd Mål: Nytt Fönster. Då lämnar Botnias hemsida kvar i bakgrunden.
  • Skriv inte ut e-mail addresser i klar text använd istället formatet namn at doman.fi.

Nyheter och aktuellt
  • Lägg inget stoppdatum för nyheter, utan låt arkivet automatiskt ta hand  om  innehållet.
  • Skriv på två språk vid behov. Först på svenska och sen på finska, både "teasern" och innehållet. 

Bilder och filer
  • Kopiera in bilder och filer i väl namngivna kataloger.
  • Använd definierade filnamnsändelser: txt för textfiler, html för internetsidor
  • Börja gärna katalognamnet med årtal om innehållet hänförs till ett visst år, t.ex. 2006nationella.

Referenser