Ledarutbildning

OK Botnia arrangerar SSL:s Ledarutbildning "Ohjaajakoulutus" på svenska. Utbildningstillfällena hålls i Nedervetil 19-20.1. och 16-17.3. Utbildningen hålls av Ida-Marie Skogvik.

Beskrivning av utbildningen

Anmälan via SSLs sida senast 6.1.