Medlemsavgifter /Jäsenmaksut

Vill DU bli medlem i föreningen / har DU tappat bort meddelandet med avgiften?

Medlemsavgiften kan betalas in på OK Botnias konto:  FI47 5553 1740 0059 11

Medlemsavgiften är: 
               enskild person= 20,00 €/år 
               familjeavgiften = 40,00 €/familj/år(2 pers eller flera).

Kom ihåg att anteckna i meddelanderutan för vem/vilka avgiften gäller samt postadressen så borde du få föreningsinfo postade framledes.


Adress- och personuppgifter kan också sändas till:

Ann-Sofie Sundelin, Jannesgränd 5 B 1, 68500 Kronoby
tel. 050-5360182 eller e-mail:  ann-sofie.sundelin(Q)anvianet.fi

 

Haluatko liittyä seuraan  / Oletko hukannut jäsenmaksun tilinsiirtolomake?

Jäsenmaksun voi suorittaa OK Botnian tilille:  Kruunupyyn Op FI47 5553 1740 0059 11 ja jäsenmaksu on:

               Henkilömaksu = 20 €/ vuosi
               Perhemaksu   = 40 €/vuosi  ( 2 hlöä tai enemmän)

Tiedoteruutuun muistat tietenkin mainita kuka/ketä maksu koskee sekä postiosoitteesi jolloin seurainfoa saadan toimitettua sinulle tulevaisuudessa.

Osoitteesi ja henkilötiedot voit myös toimittaa:

Ann-Sofie Sundelin, Jannenkuja 5 B 1, 68500 KRUUNUPYY
puh. 050-5360182 s-posti: ann-sofie.sundelin(a)anvianet.fi