Nationella2017

OK Botnias nationella 10.6.2017 i Jolkka, Nedervetil

 

Inbjudan

Terrängbeskrivning

Kartutdrag

Banlängder

Kontrollantens utlåtande

Tävlingsdirektiv

 

Startlista klassvis

Startlista klubbvis

Meddela ändring av emitnummer till ann-sofie.sundelin(a)anvianet.fi, 050-5360182 eller info på tävlingsplatsen.

 

Resultat

Mellantider

Pressresultat

 

 

 

Funktionärslista