ÖIDM-stafett 5.6.2012

ÖIDM-stafett tisdag 5.6.2012

TÄVLINGSINBJUDAN

TÄVLINGSDIREKTIV

ANMÄLDA LAG
- KLASSVIS
- KLUBBVIS
- LÖPORDNINGAR - OBS! Några lags nummer har ändrat. Ändringar av emit-nummer görs vid Infon på TC.

RESULTAT
RESULTAT STRÄCKVIS:
- STRÄCKA 1
- STRÄCKA 2
- STRÄCKA 3FUNKTIONÄRSLISTA