Styrelsen 2018

Ordförande: Isabel Aurén-Bäck
Åivobäcksvägen 100
67500 KARLEBY
Tel: 050-4618224
 
Viceordförande: Johan Lövsund
 
Sekreterare: Ann-Sofie Sundelin
Jannesgränd 5 B 1, 68500 KRONOBY
Tel: 050-5360182
e-mail: ann-sofie.sundelin(a)anvianet.fi
 

Kassör: Stig Sundqvist
Herbertsgränd 4, 68500 KRONOBY
Tel: 040-7457919
e-mail: stig.ss.sundqvist(a)gmail.com

Ledamot: Joakim Hansén
Ledamot: Tom Björklund
Ledamot: Heidi Forsström
Ledamot: Johan Lövsund
Ledamot: Anneli Lövsund
Ledamot: Kristian Forsell
Ledamot: Kati Nynäs

Suppleanter:
Robert Ljungberg
Kim Berg