Utskott 2017

Arbetsutskottet: 
Joakim Hansén (sammankallare), Johan Lövsund, Ann-Sofie Sundelin, Stig Sundqvist

Nybörjarutskott: Isabel Aurén(sammankallare)
Junior- och ungdomsutskottHeidi Forsström (sammankallare), Kati Nynäs, Anneli Lövsund
                                                   Nybörjar- och ungdomsutskottet sammankallar till gemensamt möte dit                                               flera personer kallas med.
Cykel-o: Johan Lövsund (sammankallare), Stig Sundqvist, Lars-Gunnar Holm
Skid-o: Joakim Hansén (sammankallare), Kristian Forsell

Tävlings- och kartutskott:
André Forsström (sammankallare), Harald Slotte, Stig Sundqvist, Bengt Lövsund, Mickel Forsell 

Motionsutskott:
Kenth Sågfors (sammankallare), Robert Ljungberg, Stig Sundqvist, Anneli Lövsund
Bommen:
Stig Sundqvist (sammankallare), Joakim Hansén, André Forsström, Harald Slotte

25-manna: Joakim Hansén och André Forsström
Uttagningsutskott (Jukola): Johan Lövsund, Markus Björklund, André Forsström
                                               Ann-Sofie Sundelin, Kati Nynäs, Heidi Forsström