VM- och FM-medaljörer

Statistiken är inte helt 100%-ig. Jag saknar resultat från åren 1993 och 1995 så har du information från dessa år så meddela mig (Stig Sundqvist tel. 040-7457919). 

 Benämningarna på sträckorna har ändrat de senaste åren. Nuvarande benämningar hette tidigare:
 -FM-ultralång = tidigare FM-lång
 -FM-lång = tidigare FM-normal eller FM-dag (FM-långbeteckning använd på dessa)
 -FM-medel = tidigare FM-kortd. (FM-medelbeteckning använd från 2006)
 -FM-stafett = tidigare FM-budkavle

16.10.2018/SS.  Syskonen Haga fortsätter att ta hem värdemedaljer till föreningen. Årets skörd blev det 3 st VM- och EM-medaljer, Antonia ett VM-brons och ett EM-brons  samt 2 st FM-sivaer och Andre med ett EM-brons + ett FM-guld. Gustav Forsell (ski-o) och Harald Slotte (MTBO) startade sin insamling av FM-medaljer med varsitt brons  sprinten + silver på långdistansen medan Andre blev 9:e
på sprinten efter bommar på kontroller 11 och 13 förpassade honom från ledning i fältet till en 9: plats.
Brons blev det på söndagens långdistans

Värdemedaljernas antal fram till 30.9 2018 är:

NoM/EM/VM-medaljer  (antal tot. =29 st):

      Guld       9 st
      Silver    12 st
      Brons     8 st

FM-medaljerna (antal tot.= 121 st):

      Guld      32 st
      Silver     44 st
      Brons     45

st
      FM-plaketter 180 st

 VM-medaljer


 Antonia Haga  
   VM-MTBO-long        Silver  2018
   VM-
MTBO, stafett    Brons  2018
   VM-MTBO, stafett    Guld    2017
   VM-MTBO, stafett    Guld    2016


Andre
Haga
   
   VM-MTBO, stafett    Silver   2017
   JVM-MTBO, stafett   Guld     2012
   

 Heini Wennman
    JVM, stafett,    Guld,         2003
    JVM, stafett,    Silver         2004
    JVM, medeld., Silver          2005
    JVM, stafett     Brons         2006  

Linda Sundqvist (Ekonoja)
    JVM, stafett, ski-o, Silver,  2004


 Staffan Tunis
    H21, medeld,-ski-o  Silver,  2007
    H21, sprint, ski-o     Brons,  2007
    H21, sprint, ski-o     Brons,  2009
    H21, medeld.,ski-o   Brons,  2009
    H21, stafett,  ski-o   Guld,    2009  
   

 

 EM-medaljer

  Staffan Tunis
    H21, stafett-ski-o  Silver,    2006
    H21, stafett-ski-o  Silver,    2008
    H21, långd.-ski-o  Guld ,     2010
    H21, stafett,-ski-o  Brons,   2010

 Andre Haga
   H21, stafett EM-MTBO,  Brons   2018
   H20, medeld-MTBO, Guld,  2013
   H20, longd-MTBO,   Silver,  2013

  Antonia Haga

  EM-MTBO, long    Brons   2018

 

NoM-medaljer
 
 Tomas Wikblom
    H21, stafett,ski-o         Guld,     1994


  Staffan Tunis
   H21, långd.,ski-o       Silver    2005
   H21, stafett,ski-o       Silver    2005
   H21, sprint ,ski-o       Guld      2007
   H21, långd.,ski-o       Guld      2007
   H21, stafett ,ski-o       Silver   2007
   H21, stafett ,ski-o       Silver   2009
 

 FM-medaljer

   Gustav Forsell
    H15  medeld. ski-o    Brons   2018

   Emilia Sågfors
    D18  Långdistans    Brons      2012

   Markus Björklund
    H20, kortd.,ski-o,     Brons,      2000
    H20, långd.cykel-o, Silver,       2001


   Simon Fröjdö
    H16, natt,                 Silver,     1999
    H18, kortd.,ski-o,    Silver,      2000
    H18, ultralång,        Silver,      2001
    H20, ultralång,        Silver,      2002
    H20, kortd.,ski-o,    Silver,      2003
    H20, ultralång         Silver,      2003
    H20, sprint              Silver,      2003 

  Amanda Haga
  
D16 sprint cykel-o,   Silver,      2009
   D16  långd. cykel-o   Brons,      2009
   D18  långd. cykel-o   Brons,      2011
   D20, medeld., cykel-o, Brons    2012

   André Haga
    H16  medeld.cykel-o,   Silver,   2008
    H16  långd. cykel-o,      Silver,   2008
    H16  sprint cykel-o,      Silver,   2009
    H16  långd. cykel-o,     Guld,    2009
    H16  medeld. cykel-o    Guld    2009
    H18  medeld. cykel-o   Silver    2010
    H18  långd. cykel-o       Silver   2010
    H18  sprint  cykel-o       Silver   2011
    H18  medeld. cykel-o    Silver  2011
    H20  sprint, cykel-o,       Silver  2012
    H20  långd., cykel-o,      Silver  2012
    H20  medeld.,cykel-o      Guld   2012
    H20  långd, cykel-o        Silver  2013
    H20  medeld,. cykel-o    Silver  2013
    H21 medeld, cykel-o      Silver 2015
    H21 sprint, cykel-o         Silver 2015
    H21 sprint  cykel-o         Silver 2016
    H21 långd. cykel-o         Guld  2016
    H21 långd. cykel-o         Brons 2017
    H21 långd. cykel-o         Guld   2018

   Antonia Haga
    D18  långd.cykel-o,      Brons,   2007
    D18  medel.cykel-o,     Brons,   2007
    D20  långd.cykel-o,      Silver,   2008
    D20  sprint cykel-o,      Brons,   2009
    D20  långd. cykel-o,      Guld,    2009
    D20  medeld. cykel-o    Guld     2009
    D21 sprint    cykel-o      Silver    2014
    D21 medeld cykel-o      Brons    2014
    D21 medeld. cykel-o     Silver    2015
    D21 långd. cykel-o        Guld     2015
    D21 medeld. cykel-o     Brons   2016
    D21 långd. cykel-o        Brons    2016
    D21 medeld. cykel-ol    Guld      2017 
    D21 sprint  cykel-o        Guld      2017
    D21 långd. cykel-o        Silver     2017
    D21 långd. cykel-o        Silver     2018
    D21 medeld. cykel-o     Silver     2018

 

   Harald Slotte
    H65 medeld. cykel-o,    Brons, 2018


   Fredrik Hagström
    H20, kortd.cykel-o,       Silver,   2004
    H20, långd.cykel-o,      Silver,    2005

   Lars-Gunnar Holm
    H60, långd.cykel-o,      Brons,   1999
    H65, långd.cykel-o,      Brons,   2006
    H70, långd.cykel-o,      Silver,    2008
    H70, sprint cykel-o,      Brons,   2009
    H70, långd. cykel-o,     Brons,   2009
    H70, medeld, cykel-o    Brons,   2009

   Anders Holmberg
    H35, långd.cykel-o,      Silver,   2005
    H35, kortd.cykel-o,      Silver,    2005

   Maarit Korpi
    D20  medeld.ski-o        Silver,    2006

   Kenneth Lassila
    H35  långd.cykel-o,      Brons,    2004

   Linda Ekonoja (Sundqvist)
    D15, normald.           Brons,    1999
    D16, kort-skio,          Guld,      2000
    D16, Ultralång,          Silver,    2000
    D16, långd.,              Brons,    2000
    D18, ultralångd         Guld,      2002    
    D20, långd.ski-o        Silver,    2004
    D20, kortd.ski-o         Brons,   2004
    D20, sprint                Brons,    2004
    D20, natt                   Guld,      2004

  
   Stig Sundqvist
    H60  medeld.cykel-o,  Silver,   2006

   Staffan Tunis
    H21  långd. ski-o    Guld,      2006
    H21  medeld.ski-o  Guld,      2006
    H21  långd.ski-o     Guld,      2008
    H21  sprint ski-o     Brons     2008
    H21  långd.ski-o     Silver      2009
    H21  medeld.skio    Brons     2009
    H21  sprint, ski-o    Guld        2010
    H21 medeld. ski-o   Brons     2010
    H21 U-långd. ski-o  Guld       2010

   Juuso Tuomaala
    H20, kortd.ski-o         Brons,   2005
 
  Heini Wennman
    D15, långd.               Brons,   2001
    D15, kortd.               Brons,    2001
    D16, ultralång           Guld,      2002
    D16, kortd.               Guld,      2002
    D16, långd.               Silver,    2002
    D18, ultralång           Silver,    2003
    D18, sprint                Guld,      2003
    D17, långd.               Guld,      2003
    D17, kortd.                Brons,    2003
    D18, sprint                Brons,    2004
    D18, kortd.                Guld,      2004
    D18, långd.               Silver,     2004
    D20, ultralång           Guld,      2005   
    D20, ultralång           Guld,      2006
    D20, sprint                Brons,    2006
    D20, medeld.            Silver,     2006

  Tomas Wikblom
    H21, kortd.ski-o,  Brons,   1996
    H21, långd.ski-o,  Brons,   1996 
    H35, långd.ski-o,  Brons,   2004
    H35, långd.ski-o,  Brons,   2005

  Ulla-Maria Åstrand
 
 
  D40, sprint ski-o    Brons   2014

 


 FM-stafetter

   H21-skio, Guld,   1996
  Stefan Nordmyr
  Mikael Salo
  Jonas Nyman
  Tomas Wikblom

  H16-skio, Guld,   1999
  Simon Fröjdö
  Kristian Åbacka
  Andreas Åbacka

  H18-skio, Brons,  2000
  Simon Fröjdö
  Kristian Åbacka
  Andreas Åbacka

  H18-skio, Guld,   2001
  Simon Fröjdö
  Kristian Åbacka
  Andreas Åbacka

  H20-skio, Silver,  2002
  Simon Fröjdö
  Kristian Åbacka
  Andreas Åbacka

  H20-skio, Silver,  2003
  Simon Fröjdö
  Kristian Åbacka
  Andreas Åbacka

   H20-skio, Silver,  2004
  Fredrik Hagström
  Tommy Åbacka
  Juuso Tuomaala

   D20-skio, Guld,    2004
  Heini Wennman
  Elina Varinen
  Linda Sundqvist

   H21-skio, Silver,  2004
  Markus Björklund
  Kalle Junnikkala
  Tomas Wikblom
  Staffan Tunis

  H20-skio, Silver,  2005
  Fredrik Hagström
  Tommy Åbacka
  Juuso Tuomaala  

  H21-skio, Guld,    2007
  Juuso Tuomaala
  Tuomas Haapalehto
  Teemu Rantala
  Staffan Tunis  

  H21 ski-o stafett Brons 2010
  
Jouni Kujala
   Janne Keisanen
   Teemu Rantala

  H130-cykel-o-stafett, Silver 2008
  Lars-Gunnar Holm
  Stig Sundqvist
  Lars-Gunnar Holm
  Stig Sundqvist

  H16 cykel-o stafett  Guld 2009
 
Jonas Rönnqvist
  André Haga
  Jonas Rönnqvist
  André Haga

  H20 cykel-o stafett  Silver  2011
  Jonathan Åman
  André Haga
  Jonathan Åman
  André Haga

    Ungdoms-Jukola, Brons 1999
  Andreas Åbacka
  Simon Fröjdö
  Heini Wennman
  Fredrik Hagström
  Anne Filppula
  Linda Sundqvist
  Markus Björklund