TÄVLINGSINBJUDAN
Botnia Indoor söndag 18.2.2024

Tävlingen är öppen för alla åldrar och kräver ingen licens. Till anmälningsavgiften hör att man får runda flera banor. Efter att man rundat en tävlingsbana eller den första motionsbanan får man kostnadsfritt runda fler motionsbanor.

 

Tävlingsterräng:
Ådalens skola i Kronoby utgör tävlingsterräng. Byggnaden består av Ådalens skola i tre våningar och Kronoby gymnasium i en våning. Tävlingsterrängens areal uppgår till 4 300 m2. Kartmässigt kan man konstatera att det är tydligt hur våningarna i byggnaden förhåller sig till varandra. Det som kommer att ge utmaningar är de många små passagerna och korridorerna som tävlingsterrängen kommer att bjuda på.

 

Tävlingskarta:
Inomhusorienteringskarta ritad av Mickel Forsell 02/2024. A3, skala 1:400.

Klasser:

Klass: Svårighetsgrad: Klass: Svårighetsgrad:
AH Mycket krävande AD Krävande
BH Medelsvår BD Medelsvår
CH Lätt CD Lätt
Motion A H/D
Motion C H/D

 

Anmälningsavgifter i tävlings- och motionsklasser:
18 åringar och yngre 12€. Över 18 åringar 16€.

 

Anmälningar:
Via Irma senast torsdag 15.2.2024. Efteranmälning till info i TC mot avgift 14€ / 18€.

 

Stämplingssystem:
Emit, korthyra 3€. Reserveras i samband med anmälning i Irma.

 

Tävlingsplats:
TC är i skolans matsal, ingång från öster. Adress: Kronobyvägen 6. Parkering på skolgården. Annan vistelse på skolområdet undanbedes.
I caféet kan man köpa kaffe, te, saft och söta & salta godbitar.

TC

 

Start:
I anslutning till TC. Fri starttid från kl. 11:00. Starten stänger kl. 12:15.
Boka din starttid i Info vid TC.

 

Tvätt & WC:
Toalett i anslutning till TC. Ingen duschmöjlighet.

 

Funktionärer:
Tävlingsledare: Heidi Forsström tel: 050 5664638 Banläggare: Mickel Forsell och Markus Lindgren Informatör: Ann-Sofie Sundelin tel: 050 5360182

 

Välkomna!
OK Botnia