BOTNIA INDOOR 18.2.2024 ÅDALENS SKOLA, KRONOBY

TÄVLINGSDIREKTIV

Uppdaterad 17.2. kl 14:15

Parkering och ankomst till tävlingsplatsen

Tävlingen sker i Ådalens skola i Kronoby kl. 11–12.15.

Vägvisning från rondellen i Kronoby.

Adress: Kronobyvägen 6.

Parkering på skolgården.

 

Tävlingscentral

Tävlingscentralen är i skolans matsal, ingången sker från öster. Följ vägvisningen!

I Ådalens skola får man inte ha uteskor inomhus.

Tävlingscentralen är avspärrad med band. Det är förbjudet att överskrida avspärrningarna. Detta gäller inte bara före tävlingsprestationen, utan också efter tävlingsprestationen.

Toaletter finns i anslutning till tävlingscentralen.

Inga duschmöjligheter finns.

I caféet kan man köpa kaffe, te, saft och söta & salta godbitar. I tävlingscentralen finns också försäljning av Kemvits produkter.

 

Efteranmälning

I infon kan man efteranmäla sig till tävlings- och motionsklasserna. Avgiften är för vuxna 18 € och för under 18-åringar 14 €.

Emit uthyrning 3 €/ bricka.

 

Banor

Tävlanden får springa vilken som helst av banorna. Efter att man rundat sin tävlingsbana får man också springa fler motionsbanor.

Klass: Antal kontroller: Klass: Antal kontroller:
AH 29 AD 28
BH 23 BD 23
CH 19 CD 19
Motion A H/D 26
Motion C H/D 21

 

Inga kontrolldefinitioner, kontrollkoderna finns på kartan bredvid kontrollsiffran. Det lönar sig att kolla koderna, eftersom kontrollerna är nära varandra.

Vid kontrollerna finns en mindre vimpel, Emit-stämpel och kontrollens kod. Kontrollera modellkontrollen som finns i TC.

 

Karta, terräng och uppvärmning

Ådalens skola fungerar som tävlingsterräng. Skolan är en högstadieskola med korridorer, klassrum, lärarrum, matsal, festsal, förråd och elevutrymmen belägna på tre våningar. Till samma byggnad hör dessutom Kronoby gymnasium i en våning. Tävlingsterrängens totala areal uppgår till dryga 4 300 m2.

Kartmässigt kan man konstatera att det är tydligt hur våningarna i byggnaden förhåller sig till varandra. Det som kommer att ge utmaningar är de många små passager och korridorer som tävlingsterrängen kommer att bjuda på.

Det är förbjudet att använda uteskor inomhus. Skor avsedda för inomhusspel, alltså ljusbottnade “gymnastikskor” är tillåtna och rekommenderas.

Man kan värma upp utomhus längsmed Kronobyvägen. Annan vistelse på skolområdet undanbedes.

Tävlingskartans storlek är A3. Utskrift 02/2024 ritad av Mickel Forsell, kartan är inte insatt i plastfodral. Skala 1:400. Modellkarta finns till påseende vid starten.

Kartorna samlas inte in vid målgång, så varje deltagare är ansvarig för att man inte visar sin karta till andra deltagare som inte hunnit starta.

Skolans våningar är uppradade på kartan. Våningssiffrorna finns utskrivna på kartan bredvid våningarna med stora blåa siffror. För att underlätta förståelsen av kartan har också mindre siffror med bråktal satts ut på delar av byggnaden som befinner sig på en höjd mellan våningarna. Siffran visar här byggnadsdelens höjd i förhållande till huvudvåningarna. Trapphusens våningar har märkts ut på detta sätt.

Större möbler och föremål, så som större bänkar, bokhyllor och de största borden är utritade på kartan. Mindre bord har lämnats bort, så exempelvis klassrummen saknar bord på kartan fastän de oftast ändå är fulla med bord. Detta eftersom dessa bord flyttas ofta.

På kartan finns en teckenförklaring. Se också exempelkarta för inomhusorientering på anslagstavlan i TC.

 

Tävlingsnummer

Tävlingsnummer används ej.

 

Förbjudna områden

På tävlingsområdet finns många avspärrningar och labyrinter med avsikten att göra banorna mera utmanande. Det är förbjudet att ta sig över avspärrningarna. Det är inte heller tillåtet att sträcka sig över en avspärrning för att stämpla vid en kontroll på andra sidan. Vissa dörrar får man inte använda. Dessa är markerade med violett på kartan och är stängda. De dörrar som man får passera står färdigt öppna.

Det kommer finnas övervakare på tävlingsområdet.

 

Säkerhet

Varje tävlande deltar på egen risk. Vid trånga passager, korridorer, hörn och dörröppningar finns det risk för krockar. Tävlande bör beakta andra medtävlande och i mån av möjlighet följa högerregeln för att undvika krockar. Elevutrymmet är lågt i tak, där bör långväxta deltagare beakta takhöjden för att undvika att slå i huvudet.

 

Start

Starten är belägen i anslutning till TC. Titta på tävlingscentralens karta och följ vägvisningarna!

Fri start kl 11-12:15, varje deltagare ska hämta en starttid från info när man anländer till tävlingscentralen.

Följ funktionärernas anvisningar vid starten. De som springer samma bana startar med en minuts mellanrum. Modellkarta finns till påseende ca 2 min före start.

Kartan tas vid startögonblicket.

K-punkten är vid startplatsen.

Tiden startar när man har nollat sin Emit-bricka.

 

Mål

Mål i tävlingscentralen. Alla deltagare kommer till samma mål. För målgång används Emit-målstämpling.

Avbrytande deltagare uppmanas att anmäla sig till funktionärerna vid mål.

Kartorna samlas inte in.

 

Resultat

Resultaten publiceras på tävlingssidan.

 

Priser och prisutdelning

Prisutdelning hålls i TC när resultaten är klara. Ca kl 12:45.

Vinnarna i tävlingsklasserna belönas med priser. Utlottningspriser lottas också ut bland deltagarna.

 

Funktionärer

Tävlingsledare: Heidi Forsström

Banläggare: Markus Lindgren och Mickel Forsell

Informatör: Ann-Sofie Sundelin tel: 050 5360182