03.05.22 kl. 17:00
KoS

Plats: Yxpila nya skola

Arrangör: KoS, Timo Hongell (050-3047 406)