Isabel Aurén-Bäck

Ordförande / Puheenjohtaja 050-4618224 Åivobäcksvägen 100 67500 KARLEBY

Johan Lövsund

Vice-ordförande / Varapuheenjohtaja

Ann-Sofie Sundelin

Sekreterare / Sihteeri 050-5360182 Jannesgränd 5 B 1 68500 KRONOBY

Torbjörn Ahlskog

Kassör / Kirjanpitäjä 050-5719491 torbjornahlskog@gmail.com Ahlskogvägen 24 68410 NEDERVETIL

Joakim Hansén

Ledamot / Jäsen

Heidi Forsström

Ledamot / Jäsen

Kati Nynäs

Ledamot / Jäsen

Anneli Lövsund

Ledamot / Jäsen

Tom Björklund

Ledamot / Jäsen

Per-Åke Furubacka

Ledamot / Jäsen