Jaostot 2020

Arbetsutskottet:
Isabel Aurén-Bäck, Johan Lövsund, Ann-Sofie Sundelin, Torbjörn Ahlskog

Nybörjarutskottet:
Heidi Forsström, Lina Siekkinen, Lena Tast-Emet

Junior- och ungdomsutskottet:
Kati Nynäs, Anneli Lövsund, Emilia Sågfors

Cykelorientering:
Harald Slotte, Stig Sundqvist, Antonia Haga, Lars-Gunnar Holm

Skidorientering:
Joakim Hansén, Kristian Forsell

Tävlings- och kartutskottet:
André Forsström, Harald Slotte, Stig Sundqvist, Bengt Lövsund, Mickel Forsell

Motions- och bommenutskottet:
Joakim Hansén, Kenth Sågfors, Tom Björklund

Uttagningsutskottet:
Heidi Forsström, Kati Nynäs