Jaostot 2021

Arbetsutskottet:
Isabel Aurén-Bäck, Johan Lövsund, Ann-Sofie Sundelin, Torbjörn Ahlskog

Nybörjarutskottet:
Heidi Forsström, Lina Siekkinen, Lena Tast-Emet

Junior- och ungdomsutskottet:
Kati Nynäs, Anneli Lövsund

Cykelorientering:
Harald Slotte, Stig Sundqvist, Antonia Haga, Lars-Gunnar Holm

Skidorientering:
Joakim Hansén, Kristian Forsell

Tävlings- och kartutskottet:
Bengt Lövsund, Joakim Hansén, André Forsström, Harald Slotte, Stig Sundqvist, Mickel Forsell

Motions- och bommenutskottet:
Joakim Hansén, Kenth Sågfors, Tom Björklund, Isabel Aurén-Bäck

Uttagningsutskottet:
Kati Nynäs, Heidi Forsström, Johan Lövsund