Medlemsavgiften kan betalas in på OK Botnias konto: FI47 5553 1740 0059 11
Medlemsavgiften är:
enskild person 20 € / år
familjeavgift 40 € / familj / år

 

Kom ihåg att anteckna i meddelanderutan för vem avgiften gäller samt postadress.

I medlemsavgiften ingår:
rätt att delta i all föreningsverksamhet
alla tävlingsavgifter betalda frånsett orienteringsveckor

Adress- och personuppgifter kan också meddelas till:
Ann-Sofie Sundelin
Jannesgränd 5 B 1
68500 KRONOBY
050-5360182
ann-sofie.sundelin(a)anvianet.fi