Registrera ditt S-bonus kort som sponsor för OK Botnia. Detta gör att mängden inköp som registreras på kortet inverkar på storleken på det stöd som KPO betalar ut åt OK Botnia. Detta inverkar inte på mängden Bonus du själv får. Du måste vara huvudanvändare för att kunna göra detta. Gör detta snarast för inköp registreras till förmån för Botnia först efter att du gjort detta:

Skrolla neråt på sidan och kryssa för OK Botnia. Därefter väljer du UPPDATERA längst ner på sidan.