TÄVLINGSINBJUDAN

Botnia Indoor lördag 11.2.2023 i Karleby

Inomhusorientering med sprintbanor. Beräknad tävlingstid ca. 15 – 20 minuter.

Tävlingen är öppen för alla och kräver ingen licens av deltagarna. Efter att man rundat en
tävlingsbana eller den första motionsbanan får man kostnadsfritt runda fler motionsbanor.
Tävlingsresultat räknas endast från det första loppet.

Tävlingsterräng:
Villa Skola i Karleby utgör tävlingsterräng. Skolan består av tre olika delar i fyra våningar byggda
under olika år. Den senaste tillbyggnaden blev klar 2022.

Tävlingskarta:
Inomhusorienteringskarta ritad av Mickel Forsell 02/2023. A3 insatt i plastfodral, skala 1:400.

Klasser:
A (Krävande), B (Medelsvår) och C (Lätt).

Anmälningsavgifter:
I tävlingsklasser 10 € för 18 åringar och yngre, över 18 åringar kostar 14 €.

Anmälningar:
Via Irma senast 8.2.2023.
Efteranmälning till info i TC mot 12 € avgift för 18 åringar och yngre. För över 18 åringar 18 €.

Motionsorientering:
Anmälning i Irma eller till info i TC. Som betalningsmedel godkänns också motionssedlar.
Anmälningsavgift 10 € för 18 åringar och yngre. För över 18 åringar 14 €.

Motionsbanor:
Motion A och Motion C

Stämplingssystem:
Emit, korthyra 3 €. Reserveras i samband med anmälning i Irma ifall deltagaren inte uppger något
emit nummer.

Vägvisning:
Vägvisning från Ventusvägen i Karleby. Tävlingscentral i Villa skolas matsal, ingång från norr.
Adress: Hemgårdsvägen 3, 67600 Karleby. Parkering på skolgården och i närområdet.

Start:
I anslutning till TC. Fri starttid efter kl 11.00. Startintervallet är minst 2 min mellan deltagare på
samma bana.
Starten stänger kl 12:15.

Priser:
Segrarna i tävlingsklasserna belönas. Dessutom utlottningspriser både i tävlingsklasser och
motionsklasser.

Tvätt & WC:
Toalett i anslutning till TC. Inga duschmöjligheter.

Funktionärer:
Tävlingsledare: Joakim Hansén
Banläggare: Mickel Forsell och Markus Lindgren
Informatör: Bengt Lövsund, bengt.lovsund(at)anvianet.fi tel 050 5263608

Välkomna!
OK Botnia