Många har deltagit i innegympan och det finns mycket snö kvar i skogen, så därför fortsätter vi med innegympa i Nedervetil skola onsdagar kl 18-19:30 fram till och med 3.5. Så kom med på gympan även denna vecka!