Innegympan fortsätter hela våren i Nedervetil skola på onsdag kvällar kl 18-19:30.