Information för arrangörerna av OK Botnias motionsorienteringar

 

ARRANGÖRER AV TORSDAGSBOMMEN 2021 

22.4     Sprint                              S-O Nylund, P-Å Furubacka, J&L&A Hansén

6.5       Påras skola, grusplan    T&M Torrkulla, P-E Riska, J. Bjonbäck, R. Enlund

13.5 *   Emet folkpark                 T&M-B Björklund, F.Åbacka, T-B Ahlskog, L&G Emet, I Aurén-Bäck

25.5     Norrmossen                     H&B Slotte, S&K Nynäs

10.6     Knifsund                           B&J&A Lövsund, A-S Sundelin

8.7       Vestersund                       M&K&G Forsell, M. Lindgren, H. Rauma

22.7     Gylles                                U-M Åstrand, E&M&T Pulkkinen, C&D&

5.8       Källmossen                      K&A&E Sågfors, SS, A-M Björkfors

19.8     Loulus                               K&N Berg, R. Lauren, R. Ljungberg, L&T Siekkinen, H. Witting

2.9      Kaitfors                             A&H Forsström, Ke Berg, M. Ahlskog, P. Cainberg

16.9    Gråstein                           T&V Åman, J-M Furubacka, L-G Holm, G. Grannabba

 

* betyder: Ekorrstig träningstävling i samband med bommen (startfålla,startklocka och tidtagning)

 

 

 

ARRANGÖRER AV PEDBOMMEN 2021 

11.5         Sandbacka                                            Stig Sundqvist, 040-745 7919

6.7          Göstasvägen                                        Harald Slotte, 040-775 5283

3.8          Källmossen, vanha vt 8                     Bengt & Johan Lövsund  06-834 5164

 

Information åt bomarrangörer:

Vi ritar banorna med Condes (http://www.condes.net/index.php/download/) Botnias condesanvisningar hittas på hemsidan. Licens till Condes fås från Ann-Sofie eller Isabel. Nu finns också licens till Condes 10.
Spara banorna i pdf-format.

Tidtagning torsdagar kl 17-19. Självständig orientering fredag-söndag.

Skicka senast på torsdag banorna i pdf-format (och bakgrundskarta i jpg om ni har) åt ann-sofie.sundelin(at)anvianet.fi som lägger in kartorna på hemsidan för självständig orientering.

Vid starten har vi en plastlåda med kartor, deltagarlista och handdesinfektion. De som inte kan printa kartor hemma tar en ur lådan.

Bomarrangören ska i första hand printa kartorna vid Karleby stadshus. Maila kartorna i pdf-format till monistamo@kokkola.fi. Där får vi kartor av bra kvalitet till ett förmånligt pris. Man ska alltid meddela faktureringsadressen (Torbjörn Ahlskog, torbjornahlskogatgmail.com, Ahlskogvägen 24, 68410 Nedervetil) i samband med beställningen.

Ifall arrangören skriver ut kartor hemma ersätter föreningen med 20 cent/karta. Det går också att skriva ut hos Stig och Harald.

Cirka antal kartor:
A 30 st. B 30 st. C 30 st. D 15 st. E 15 st.

Plastlådan finns vid lagret, likaså skärmar. Fast i skärmarna finns kodnummerlappar som med fördel kan användas. Ingen emit under självständig orientering, bara på torsdagar. Skärmarna finns ute torsdag kväll till söndag kväll.

Alla skriver in sitt namn i deltagarlistan vid starten. Fler deltagarlistor kan skrivas ut från hemsidan ifall de tar slut ur bomlådan.

Informationen om Torsdagsbommen har vi i föreningsspalten sö, ti och to. Ifall du inte själv lägger in meddela texten åt Ann-Sofie senast på torsdag (en vecka före). Gör gärna lite reklam för bommen i våra sociala medier, det når ut till många.