Information för arrangörerna av OK Botnias motionsorienteringar

 

ARRANGÖRER AV TORSDAGSBOMMEN 2022 

 

14.4     Nedervetil skola (sprint)       André Forsström (040-5277 712), Heidi Forsström, Joakim Hansén, Päivi Cainberg

5.5       Påras skola, grusplan         Tage Torrkulla (050-5569 276), Matias Torrkulla, Stig Sundqvist, Per-Erik Riska, Jarl Bjonbäck

12.5     Emet folkpark              Tom Björklund (040-5925 879), Per-Åke Furubacka, Greger & Lena Emet, Henna Witting

26.5     Övre Såka (Stoppesvägen 62)   Harald Slotte (040-7755 283), Isabel Aurén-Bäck, Jonas & Maria Furubacka

2.6     Snåre skola, sportplan       Kenth Sågfors (040-3501 528), Arne och Emilia Sågfors, Gustav Grannabba, Anna-Maj och Elsie Björkfors

7.7       Jolkka      Ulla-Maria Åstrand (040-1292 096), Markus Lindgren, Robert Lauren, Lina och Toni Siekkinen

21.7     Gylles  (simmöjlighet)          Kim Berg (050-5349 351), Kenneth, Nicolina och Eelian Berg, Martin Ahlskog

28.7       Källmossen     Stefan Nynäs (050-5610 949), Kati Nynäs, Ann-Sofie Sundelin, Daniel och Robert Wiik

11.8     Vestersund     Mickel Forsell (044-9757 135), Gustav och Kristian Forsell, Håkan Rauma

25.8      Kaitfors        Sven-Olof Nylund (0500-461 066), Eero Pulkkinen, Torbjörn Ahlskog, Dan och Carina Aurén

8.9    Gråstein (Byakamp Nedervetil-Terjärv)          Bengt Lövsund (050-5263 608), Johan och Anneli Lövsund, Robert Ljunberg

 

 

 

 

ARRANGÖRER AV PEDBOMMEN 2022 

31.5         Sandbacka                                            Stig Sundqvist, 040-745 7919

2.8          Drycksbäck                                           Harald Slotte, 040-7755 283

 

Information åt bomarrangörer:

Allmänt:

Vi ordnar Torsdagsbommen med tidtagning på torsdag 17-19. Ingen självständig orientering ordnas i år. Informationen om Torsdagsbommen har vi i föreningsspalten sö, ti och to. Ifall ni inte själv lägger in meddela texten åt Ann-Sofie/Isabel. Gör gärna lite reklam för bommen i våra sociala medier, det når ut till många!

Banritning:

Vi ritar banorna med Condes (http://www.condes.net/index.php/download/) Botnias condesanvisningar hittas på hemsidan. Licens till Condes fås från Ann-Sofie eller Isabel. Nu finns också licens till Condes 10.
Tanken är att kartritarna skall spara nyaste versionen av bakgrundskartorna på vår hemsida. Instruktioner och användarnamn och lösenord för hur ni kommer åt dessa fås från Ann-Sofie eller Isabel.
Spara banorna i pdf-format.

Utskrift:

Bomarrangören ska i första hand printa kartorna vid Karleby stadshus. Maila kartorna i pdf-format till monistamo@kokkola.fi. Där får vi kartor av bra kvalitet till ett förmånligt pris. Man ska alltid meddela faktureringsadressen (Torbjörn Ahlskog, torbjornahlskog(at)gmail.com, Ahlskogvägen 24, 68410 Nedervetil) i samband med beställningen. Skicka beställningen till monistamo senast på måndag(tisdag) så hinner ni hämta ut kartorna innan torsdag. Det går också att skriva ut hos Stig och Harald. Ifall arrangören skriver ut kartor hemma ersätter föreningen med 20 cent/karta.

Cirka antal kartor:
A 30 st. B 35 st. C 30 st. D 15 st. E 15 st.

Övrigt:

Skicka senast på torsdag banorna i pdf-format (och bakgrundskarta i jpg om ni har) åt ann-sofie.sundelin(at)anvianet.fi som lägger in banorna i rutthärveln på hemsidan.

Tack till alla som ställer upp och gör arrangemangen möjliga!