Information för arrangörerna av OK Botnias motionsorienteringar

 

ARRANGÖRER AV TORSDAGSBOMMEN 2021 

22.4     Emet                                 S-O Nylund, P-Å Furubacka, J&L&A Hansén

6.5       Påras skola, grusplan    T&M Torrkulla, P-E Riska, J. Bjonbäck, R. Enlund

13.5     Snåre                                 T&M-B Björklund, F.Åbacka, T-B Ahlskog, L&G Emet, I Aurén-Bäck

25.5     Norrmossen (E-bana)   H&B Slotte, S&K Nynäs, R&D Wiik

10.6     Knifsund                           B&J&A Lövsund, A-S Sundelin

8.7       Vestersund                       M&K&G Forsell, M. Lindgren, H. Rauma

22.7     Gylles  (E-bana)              U-M Åstrand, E&M&T Pulkkinen, C&D Aurén

5.8       Källmossen  (E-bana)    K&A&E Sågfors, SS, A-M Björkfors

19.8     Loulus                               Kim &N Berg, R. Lauren, R. Ljungberg, L&T Siekkinen, H. Witting

2.9      Kaitfors                             A&H Forsström, Ke Berg, M. Ahlskog, P. Cainberg

16.9    Gråstein                           T&V Åman, J-M Furubacka, L-G Holm, G. Grannabba

 

 

 

 

ARRANGÖRER AV PEDBOMMEN 2021 

11.5         Sandbacka                                            Stig Sundqvist, 040-745 7919

6.7          Göstasvägen                                        Harald Slotte, 040-775 5283

3.8          Källmossen, vanha vt 8                     Bengt & Johan Lövsund  040-751 7015

 

Information åt bomarrangörer:

Allmänt:

Vi ordnar Torsdagsbommen som självständig orientering (torsdag-söndag kväll) så länge som omständigheterna kräver. Då det är möjligt börjar vi med tidtagning på torsdag 17-19 som ett komplement till självständig orientering.  Informationen om Torsdagsbommen har vi i föreningsspalten sö, ti och to. Ifall ni inte själv lägger in meddela texten åt Ann-Sofie/Isabel. Gör gärna lite reklam för bommen i våra sociala medier, det når ut till många!

Banritning:

Vi ritar banorna med Condes (http://www.condes.net/index.php/download/) Botnias condesanvisningar hittas på hemsidan. Licens till Condes fås från Ann-Sofie eller Isabel. Nu finns också licens till Condes 10.
Tanken är att kartritarna skall spara nyaste versionen av bakgrundskartorna på vår hemsida. Instruktioner och användarnamn och lösenord för hur ni kommer åt dessa fås från Ann-Sofie eller Isabel.
Spara banorna i pdf-format.
Info om betalningen som ska vara med på kartan: Kartavgift 6€ till OK Botnia FI34 5553 0320 0035 51 ref.nr. 1766. 

Utskrift:

Bomarrangören ska i första hand printa kartorna vid Karleby stadshus. Maila kartorna i pdf-format till monistamo@kokkola.fi. Där får vi kartor av bra kvalitet till ett förmånligt pris. Man ska alltid meddela faktureringsadressen (Torbjörn Ahlskog, torbjornahlskog(at)gmail.com, Ahlskogvägen 24, 68410 Nedervetil) i samband med beställningen. Skicka beställningen till monistamo senast på måndag(tisdag) så hinner ni hämta ut kartorna innan torsdag. Det går också att skriva ut hos Stig och Harald. Ifall arrangören skriver ut kartor hemma ersätter föreningen med 20 cent/karta.

Cirka antal kartor:
A 30 st. B 35 st. C 30 st. D 15 st. E 15 st.

Vid starten har vi en plastlåda med kartor, deltagarlista och handdesinfektion. Plastlådan finns att hämta vid lagret, likaså skärmar. Fast i skärmarna finns kodnummerlappar. Ingen emit.Bomdeltagare ska anmäla sig via deltagarlistan vid starten.

Övrigt:

Skicka senast på torsdag banorna i pdf-format (och bakgrundskarta i jpg om ni har) åt ann-sofie.sundelin(at)anvianet.fi som lägger in banorna i rutthärveln på hemsidan.

Tack till alla som ställer upp och gör arrangemangen möjliga!