Information för arrangörerna av OK Botnias motionsorienteringar

 

ARRANGÖRER AV TORSDAGSBOMMEN 2023 

 

13.4     Nedervetil skola (sprint)       Heidi och André Forsström, Joakim Hansén, Päivi Cainberg

4.5       Sandbacka         Ann-Sofie Sundelin, Tage Torrkulla, Mathias Torrkulla, Per-Erik Riska, Jarl Bjonbäck

11.5     Övre Såka              Per-Åke Furubacka, Jonas och Maria Furubacka, Isabel A-B, Evelina W, Fanny, Roger Rönnqvist

1.6     Gylles, Åsbacka       Sven-Olof Nylund, E Pulkkinen, T-B Ahlskog, L Tast-Emet, G. Emet

15.6     Skriko, Nedervetil       Kim, Kennet, Nicolina, Elian Berg, R. Ljungberg

22.6     Åsen, Källmossen       Kenth, Arne, Emilia Sågfors, D & R Wiik

13.7       Kutus, Nedervetil      Mickel, Gustav, Marion, Björn, Kristian Forsell

3.8     Snåre idrottspark     Tom och M-B Björklund, A-M och Elsie Björkfors, Stig Sundqvist

17.8      Kaitfors, Nedervetil        Ulla-Maria Åstrand, D och C Aurén, Henna Witting, Tina och Lina Siekkinen

31.8      Bast, Kallgårdsträsket, Nedervetil        M. Lindgren, R. Lauren, H. Rauma, G. Grannabba, T. Wiklund

14.9    Gråstein, Nedervetil          Stefan, Kati, Amanda, Matilda Nynäs, Bengt Lövsund, Rolf Enlund

 

 

 

 

ARRANGÖRER AV PEDBOMMEN 2023 

30.5         Sandbacka                                            Stig Sundqvist, 040-745 7919

1.8          Merjärvvägen 920                                           Harald Slotte, 040-7755 283

 

Information åt bomarrangörer:

Allmänt:

Vi ordnar Torsdagsbommen med tidtagning på torsdag 17-19. Självständig orientering ordnas fredag-söndag (kl.18). Informationen om Torsdagsbommen har vi i föreningsspalten sö, ti och to. Ifall ni inte själv lägger in meddela texten åt Ann-Sofie/Isabel. Gör gärna lite reklam för bommen i våra sociala medier, det når ut till många!

Banritning:

Vi ritar banorna med Condes (http://www.condes.net/index.php/download/) Botnias condesanvisningar hittas på hemsidan. Licens till Condes fås från Ann-Sofie eller Isabel. Nu finns också licens till Condes 10.
Tanken är att kartritarna skall spara nyaste versionen av bakgrundskartorna på vår hemsida. Instruktioner och användarnamn och lösenord för hur ni kommer åt dessa fås från Ann-Sofie eller Isabel.
Spara banorna i pdf-format.

Utskrift:

Bomarrangören ska i första hand printa kartorna vid Karleby stadshus. Maila kartorna i pdf-format till monistamo@kokkola.fi. Där får vi kartor av bra kvalitet till ett förmånligt pris. Man ska alltid meddela faktureringsadressen (Torbjörn Ahlskog, torbjornahlskog(at)gmail.com, Ahlskogvägen 24, 68410 Nedervetil) i samband med beställningen. Skicka beställningen till monistamo senast på måndag(tisdag) så hinner ni hämta ut kartorna innan torsdag. Det går också att skriva ut hos Stig och Harald. Ifall arrangören skriver ut kartor hemma ersätter föreningen med 20 cent/karta.

Cirka antal kartor:
A 30 st. B 35 st. C 30 st. D 15 st. E 15 st.

Tack till alla som ställer upp och gör arrangemangen möjliga!