Information för arrangörerna av OK Botnias motionsorienteringar

 

ARRANGÖRER AV TORSDAGSBOMMEN 2020 

23.4     Påras skola  T & M Torkulla, SS, P-E Riska, J Bjonbäck,

7.5       Knivsund  J & B & A Lövsund, J. Vikström

14.5     Snåre  T & M-B Björklund F.Åbacka P.Cainberg, P-Å. Furubacka

11.6     **/Ekorr-Cup Emet S&K Nynäs, , A-S Sundelin H. Forsström. L & G Emet.

9.7       Haavisto  H. Rauma, A Forsström M.Ahlskog, Ke.Berg

23.7     Källmossen  M&K&G Forsell, T. Viklund, R Ljungberg

6.8       Kutus  S-O Nylund J, A, L.Hansen

20.8     Gylles  K.Berg, E Pulkkinen, T-B Ahlskog, L.Siekkinen H. Witting

3.9       Byakamp  Skriko  U-M Åstrand, D & C  & I Aurén,

10.9     Loulus   H&B.Slotte M. Lindgren, R. Laurén

24.9     Gråstein  T&V Åman, L-G Holm, G. Grannabba, T. Cederberg

* betyder att det finns en mycket enkel E-bana för nybörjare

** betyder att det finns RR-bana (bana längs med ruttband)

 

 

 

ARRANGÖRER AV PEDBOMMEN 2020 

12.5     Påras skola  Stig Sundqvist

4.8.     Källmossen, Gamla rv8, Harald Slotte

 

 

 

Information åt bomarrangörer:

Vi ritar banorna med Condes (http://www.condes.net/index.php/download/) Botnias condesanvisningar hittas på hemsidan.
Spara banorna i pdf-format.

Skicka senast på söndag banorna i pdf-format (och bakgrundskarta i jpg om ni har) åt ann-sofie.sundelin(at)anvianet.fi som lägger in kartorna på hemsidan.

Vid starten har vi en plastlåda med kartor, deltagarlista och handdesinfektion. De som inte kan printa kartor hemma tar en ur lådan.

Bomarrangören ska i första hand printa kartorna vid Karleby stadshus. Maila kartorna i pdf-format till monistamo@kokkola.fi. Där får vi kartor av bra kvalitet till ett förmånligt pris. Man ska alltid meddela faktureringsadressen (Torbjörn Ahlskog, torbjornahlskogatgmail.com, Ahlskogvägen 24, 68410 Nedervetil) i samband med beställningen.

Ifall arrangören skriver ut kartor hemma ersätter föreningen med 20 cent/karta. Det går också att skriva ut hos Stig och Harald.

Cirka antal kartor:
A 30 st. B 30 st. C 30 st. D 15 st. E 15 st.

Plastlådan finns vid lagret, likaså skärmar. Fast i skärmarna finns kodnummerlappar som med fördel kan användas. Ingen emit. Skärmarna finns ute måndag till söndag kväll.

Bomdeltagare ska i första hand anmäla sig via anmälningslänken på hemsidan. Om man inte kan göra det skriver man sitt namn i deltagarlistan vid starten.

Informationen om Torsdagsbommen har vi i föreningsspalten sö, ti och to. Ifall du inte själv lägger in meddela texten åt Ann-Sofie senast på torsdag. Gör gärna lite reklam för bommen i våra sociala medier, det når ut till många.

Vi ordnar Torsdagsbommen som självständig orientering så länge som omständigheterna kräver. Tack till alla som ställer upp och gör arrangemangen möjliga!