Information för arrangörerna av OK Botnias motionsorienteringar

 

Info till bommens arrangörer som är nytt för i år

RR-bana varje gång ca 1km, meningen är att knattarna rundar banan en eller två gånger.

(K)= Knatteansvarig, samlar gänget kl.18-18.20 för en gemensam lek och 10 min orienteringsprat samt sänder en bild med kort kommentar till Heidi/WA gruppen efteråt.

Heidi & Isabel planerar RR varje gång men arrangörerna hjälps åt att lägga ut och ta bort bandet som ska följa med t-bommen utrustningen. RR-banan är ute endast på torsdagkväll. Övriga banor to-sö.

 

 

ARRANGÖRER AV TORSDAGSBOMMEN 2024

 

18.4 Nedervetil Sale (RR)                         Joakim (040 0187072) & Eivor (K) Hansén, André Forsström, Päivi Cainberg

 

9.5 Nedervetil, Ahlskogsvägen (RR)         Markus Lindgren (040 8390353), Torbjörn, Martin (K) Ahlskog, Robert Ljungberg, Robert Laurén

 

16.5 Kronoby, Sandbacka Såkavägen (RR)   Ann-Sofie Sundelin (050 5360182), Tage, Mathias Torrkulla, Per-Erik Riska, Jarl Bjonbäck, Lina Siekkinen (K)

 

30.5 Nedervetil Vestersundsvägen (RR)  Mickel Forssell (044 9757135), Kristian, Siv, Gustav (K), Marion, Björn

 

20.6 Kronoby, Knifsundvägen (RR)           Stefan (050 5610949) & Kati, Amanda, Mathilda Nynäs (K), Daniel Wiik

(inför FSOM träning)

 

11.7 Djöstas, Åsbackavägen (RR)             Kim Berg (050 5349351), Nicolina (K), Eelian, Dan & Carina Aurén, Carina Rönnvall-Berg

(Byakamp Nedervetil-Terjärv, fin sandstrand för simning, knattegruppens picknick)

 

1.8 Kronoby, Hästövägen (RR)                 Kenth Sågfors (040 3501528), Arne, Emilia (K), Fanny Rönnqvist, Harald Slotte

 

15.8 Snåre, Snårevägen (RR)                    Tom (040 5925879) & Maj-Britt, Aron, Axel Björklund, Henna Witting (K), Håkan Rauma, Lena Tast-Emet

 

29.8 N:vetil, Buldans Tamlinsvägen (RR)   Sven-Olof Nylund (050 0461066), Alisa Kivineva (K),

(Kronobys kommunmästerskap)                 U-M Åstrand, Eero, Tommi, Mika Pulkkinen

 

12.9 Karleby, Övresåkavägen (RR)           Per-Åke Furubacka (040 5065213), Maria & Jonas, Evelina Wentin (K), Roger Rönnqvist, Gustav Grannabba

19.9 Emet, Folkparksvägen (RR)              Stig Sundqvist (040 7457919), Rolf Enlund, Linda-Marie Högnabba (K), Linus Hansén, Anna-Maj, Elsie Björkfors

(Knattegruppens säsongsavslutning)

 

 

 

 

ARRANGÖRER AV PEDBOMMEN 2024 

28.5         Sandbacka                                            Stig Sundqvist, 040-745 7919

 

Information åt bomarrangörer:

Allmänt:

Vi ordnar Torsdagsbommen med tidtagning på torsdag 17-19. Självständig orientering ordnas fredag-söndag (kl.18). Informationen om Torsdagsbommen har vi i föreningsspalten sö, ti och to. Ifall ni inte själv lägger in meddela texten åt Ann-Sofie/Isabel. Gör gärna lite reklam för bommen i våra sociala medier, det når ut till många!

Banritning:

Vi ritar banorna med Condes (http://www.condes.net/index.php/download/) Botnias condesanvisningar hittas på hemsidan. Licens till Condes fås från Ann-Sofie eller Isabel. Nu finns också licens till Condes 10.
Tanken är att kartritarna skall spara nyaste versionen av bakgrundskartorna på vår hemsida. Instruktioner och användarnamn och lösenord för hur ni kommer åt dessa fås från Ann-Sofie eller Isabel.
Spara banorna i pdf-format.

Utskrift:

Bomarrangören ska i första hand printa kartorna vid Karleby stadshus. Maila kartorna i pdf-format till monistamo@kokkola.fi. Där får vi kartor av bra kvalitet till ett förmånligt pris. Man ska alltid meddela faktureringsadressen (Torbjörn Ahlskog, torbjornahlskog(at)gmail.com, Ahlskogvägen 24, 68410 Nedervetil) i samband med beställningen. Skicka beställningen till monistamo senast på måndag(tisdag) så hinner ni hämta ut kartorna innan torsdag. Det går också att skriva ut hos Stig och Harald. Ifall arrangören skriver ut kartor hemma ersätter föreningen med 20 cent/karta.

Cirka antal kartor:
A 30 st. B 35 st. C 30 st. D 15 st. E 15 st.

Tack till alla som ställer upp och gör arrangemangen möjliga!