Torsdagsbommen 2021

Torsdagsbommen med tidtagning torsdagar kl 17-19 har påbörjats!

Torsdagsbommen motionsorientering arrangeras av OK Botnia, GIF och IK Kronan. 2021 ordnas bommen med tidtagning på torsdagar kl 17-19 varefter skärmarna finns ute t.om. söndag då man fritt kan välja tidpunkt då man vill runda en bana utan tidtagning.

Torsdagsbommen ordnas inledningsvis som självständig orientering torsdag – söndag. Vi följer SSL:s rekommendationer och ordnar tidtagning på torsdagar kl. 17-19 så fort det är möjligt.

Olika banor:
Du kan välja mellan A-, B-, C- och D-banor precis som förut. Ibland finns det också mycket enkla E-banor för nybörjare.

Banalternativ
A-bana ca 5 – 7 km Normal
B-bana ca 4 – 5 km Medelsvår / Lättare
C-bana ca 2,5 – 3,5 km Lättare
D-bana 1 – 2 km Mycket lätt
E- bana mycket lätt oreintering där kontrollerna är placerade på ledstängerna utmed det självklara vägvalet.

Utskriftskartor med banor påtryckta vid de flesta tillfällen

Kartpriset är 6€. Alla under 16 år orienterar gratis.
e-Passi, Tyky- och Smartum motionssedlar samt Online kan användas på OK Botnias, Kronans och GIFs arrangemang.

BOM-cupen:
– Senior-cup och junior-cup skilt för A,B,C och D banor
– gäller endast på tidtagningsdagen (torsdag)
– E banan deltar inte i juniorernas cup
– inga poäng för självständig orientering fredag-söndag

Instruktioner för självständig orientering för bommar arrangerade av OK Botnia:

    1. Ta kartan från lådan vid startplatsen.

 

    1. Betala kartavgiften 6€ till det konto som står tryckt på kartan (FI34 5553 0320 0035 51) och använd referensnumret som står på kartan (1766)

 

    1. Skriv Bana, namn och förening på listan som finns vid starten.

Specifika instruktioner för varje torsdagsbom som vi arrangerar finns nedan på tillfällets egen sida.

Efteråt kan ni rita in hur ni sprang och jämföra er rutt med andra i vår Rutthärvel.

För instruktioner för bommar arrangerade av IK Kronan eller GIF, se instruktioner på deras egna hemsidor.

Kom ihåg att följa de allmänna direktiven:
– uppträd ansvarsfullt, stanna hemma och vila om du är sjuk, observera riskgrupperna, tvätta händerna enligt gällande direktiv och hosta i ärmen. Gemensamma träningar i större grupper är inte heller tillåtna under Torsdagsbommar.

Kontaktpersoner:

OK Botnia Joakim Hansén 040 018 7072
IK Kronan Eva-Lotte Myrskog 050 303 5744
GIF Rainer Räbb 040 763 0727

Evenemang

Nästa tävling