Öppen nationell och ÖID mästerskap i MTBO-medeldistans  

Kronoby 3.7.2021

 

Klasser: H21, D21, H35-80, D35-70, H/D20, H/D17, H/D15, H/D13, H/D11.

Banlängder: Enligt SSL:s direktiv.

Avgifter: H/D20-80 22 €, H/D15-17 18 €, H/D13 och H/D11 15 €.

Anmälan: Via IRMA senast 28.6.2021.
Efteranmälan: 50% förhöjd avgift senast onsdag 30.6.2021 via IRMA.
Genom anmälan till tävlingen godkänner den tävlande att tävlingsarrangören får behandla nödvändiga personuppgifter samt publicera dessa enligt normal praxis på start- och resultatlistor samt överlåta resultat till samarbetspartners.

Vägvisning: RV8 ca 15 km från Karleby mot Vasa (Flygfältsvägen, Kronoby) varifrån körtid ca  20 min. Samt från korsning av vägarna 747 (Åsbackavägen ) och väg 17945 (Göstasvägen) körtid ca 5 min. Vägvisning på plats 3.7 från klockan 9.00. Parkering i närheten av TC Snårevägen 61 som vägparkering.

Första start: Klo 11.00. Avstånd till start ca 3,5 km.

Stämpling: Emitkort. Till anmäld person utan Emitnummer reserveras Emit-hyreskort. Hyreskorten hämtas och betalas i INFO. Reservera kontant betalning och jämna pengar. Hyreskortets hyra eller ändring av kortnummer 5 €. För icke returnerat hyreskort är avgiften 80 €.

Karta: MTBO-utskriftskarta 1:10 000 / 6-21.

Coronabegränsningar: Se tävlingsdirektiv närmare tävlingsdagen.

Tvätt- och omklädningsutrymmen finns ej på grund av rådande Coronasituation.

Funktionärer: Tävlingsledare Stig Sundqvist puh. 040 745 7919, banläggare Harald Slotte tel. 040 775 5283, kontrollant Erkki Koivukangas, KoS

Informatör: Ann-Sofie Sundelin, puh. 050 536 0182, ann‑sofie.sundelin(a)anvianet.fi.

Inkvartering: Kronoby Botnia Hotel. tel. +358 6 823 1000. Hotell finns också i Karleby.

Förfrågningar: Start- och resultatlistor hittas på http://www.okbotnia.fi .

Kom också ihåg Kokkolan Suunnistajats kvällstävling Lähi-Pyörä-Sprintti fre 2.7.2021.

 

Välkomna till Kronoby!                                                                              OK Botnia