MTBO 3.7.2021

 

TÄVLINGSDIREKTIV

(Preliminära – de slutliga på TC:s anslagstavla)

 

Funktionärer

Arrangör:                              OK Botnia,

Tävlingsledare:                    Stig Sundqvist

Banläggare:                           Harald Slotte

Kontrollant:                           Erkki Koivukangas, KoS.

Juryordf.:                               Eero Juola, KoS

medl.                                  Mikaela Caldén, Minken och Aulis Hahtola, RasKu

 

Tävlingen är samtidigt ÖID:s dm-tävling.

Karta:

Utskriftskarta 6/-21, 1:10 000. Kartstorlek A4. Klasserna H/D11, H80, D70 har karta i skala 1:7 500. Modellkarta vid startplatsen.

Kartbyte i klasser enl. tabell nedan. Båda kartor erhålles vid starten.

BANOR: 

Klasser och banlängder:

längd kontr. kartor längd kontr. kartor
H21 15,2 (11,5) 20 2 D21 13,0 (10,1) 17 2
H35 13,0 (10,1) 17 2 D35 10,4  (8,0) 12 2
H40 13,0 (10,1) 17 2 D40 9,2  (6.9) 11 2
H45 10,4  (8,0) 12 2 D45 9,2  (6.9) 11 2
H50 10,4  (8,0) 12 2 D50 8,3  (5,8) 12 1
H55 10,4  (8,0) 12 2 D55 8,3  (5,8) 12 1
H60 9,2  (6,9) 11 2 D60 6,5  (4,8) 9 1
H65 9,2  (6,9) 11 2 D65 6,5  (4,8) 9 1
H70 8,3  (5,8) 12 1 D70 4,1  (3,2) 7 1
H75 6,5  (4,8) 9 1
H80 4,1  (3,2) 7 1
H20 13,0 (10,1) 17 2 D20 9,2  (6,9) 11 2
H17 9,2  (6,9) 11 2 D17 8,3  (5,8) 12 1
H15 8,3  (5,8) 12 1 D15 8,3  (5,8) 12 1
H13 6,5  (4,8) 9 1 D13 6,5  (4,8) 9 1
H11 4,1  (3,2) 7 1 D11 4,1  (3,2) 7 1

Kontroller:

Modellkontroll i TC.

Kontrollkoden är tryckt på kartan efter kontrollens löpande nummer.

Tävlingsnummer:

Alla tävlande använder tävlingsnumror som  returneras efter tävlingen. För nummer som inte återlämnas debiteras 20 €. Nummerlappar och buntband finns i TC (självbetjäning).

Start:

Första start kl 11.00. Cykelhjälm är obligatorisk.

Till startplats  ca 3,3 km. Snitsel = se INFO-pålen. Det går inte att köra med bil till startplatsen.

Låne-Emit finns i INFO, betalning 5 €/st i INFO.

I TC finns Emit backuplappar. Skriv ditt tävlingsnummer på Emit-backuplappen.

Nollställningen av Emit 3 min före start. De  tävlande ansvarar själva för att de använder en Emit med rätt nummer. Kolla med startlistan. Användning av fel Emit-nummer leder till diskvalificering.

Startande tar kartan 1 min före startsignalen.

Banor:

Det är tillåtet att gena i terrängen. Bansträckningarna kräver överfart av Göstasvägen på ett par platser och dessa är övervakade av funktionärer. Övriga delar av Göstasvägen är förbjudet område som finns inritad på kartan med karttecknet för förbjudet område. Göstasvägen har en hastighetsbegränsning på 50 km/h på tävlingsområdet, men stor försiktighet bör iakttas för att undvika olyckor vid överfarter. Trafikreglerna bör efterföljas på vägarna.

Mål:

Emit-målstämpling används. Efter målgången skall den tävlande genast förflytta sig till Emit-avläsningen i TC. Målet stängs kl. 14.00.

Tvätt o WC:

WC:n  i Tävlingscentralen. Omklädning ute i det fria. Ingen tvätt.

Cykeltvätt i TC se INFO-pålen.

Priser:

Prisantal, se skild lista på TC:s anslagstavla. Priserna bör hämtas från INFO efter att klasserna är klara. Priser sänds inte efteråt till pristagarna.

ÖIDM-medaljer till de tre främsta i klasser  H11 – H80 och D11 – D70. Medaljerna sänds till föreningarna efteråt.

Cafeteria:

Försäljningsställe  av kaffe, bullar, drycker, semlor, korv m.m. finns i TC och kan köpas enligt ”take away-principen”.

Första Hjälp:

I TC.

Resultatservice:

Ingen resultattavla i TC. Länk till Online-resultat publiceras på https://www.okbotnia.fi/events/nationell-cykelorientering-och-oidm-3-7-2021/ på tävlingsdagen.

Corona-direktiv:

För att säkerställa hälsan för både funktionärer och tävlande var uppmärksam på följande saker:

  • Kom till tävlingen endast om du är frisk. Är du sjuk = stanna hemma
  • Vi rekommenderar att personer över 12 år använder ansiktsmask på TC (ej under tävlingen). Arrangören tillhandahåller inte ansiktsmasker, ta med egna masker.
  • I TC finns handdesinfektionsvätska från arrangören.
  • Håll säkerhetsavstånd alltid då det är möjligt.

 

LYCKA TILL!