Botnia arrangerar årets nationella tävling, samtidigt ÖIDM på långa distanser, från natursköna Kutusträsket i Nedervetil.

Terrängen består till största delen av lättlöpta moränåsar avgränsade av myrmarker i naturtillstånd. Trots att det bedrivs normalt skogsbruk i området hittas rätt mycket gammal tallskog med ypperlig sikt, vilket driver upp farten. Eftersom bottnen är karg finns det endast lite hyggesrester ens efter gallringar. Speciellt mycket finorientering inbjuder terrängen inte till, men det gäller att vara noggrann vid kontrolltagningen och hålla riktningarna.

Terrängen passar därför bra för en långdistansorientering där vi försökt betona vägval i mån av möjlighet.

Cirka en fjärdedel av terrängen användes vid OK Botnias fjolårstävling, medan resten aldrig tidigare använts i nationella tävlingar.

Kartan har framställts av Mickel Forsell åren 2018-2020 och håller enligt banläggarna bra klass.

Bengt Lövsund

 

Kartprov:

Kartprov 1
Kartprov 2
Kartprov 3