TÄVLINGSINBJUDAN

OK Botnias nationella orienteringstävling samt ÖIDs mästerskap i långdistans 1.8.2020

Öppen nationell orienteringstävling

Tävlingscentralen kommer att vara i Nedervetil. Kartan kommer att vara i skalan 1:10000 och 1:7500. Terrängarbete och kartritningen är gjord av Mickel Forsell 2019-2020.

Sträckor: Regelmässig långdistanstävling, huvudklassernas uppskattade segrartider 60-65 minuter.

Klasser: Special RR, H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D13, H/D14-20, H/D21, H/D35-85, H90.

(I special RR klassen finns ingen åldersgräns och en ledsagare är tillåten att följa efter barnet i skogen.)

ÖID mästerskapsklasser: H/D10RR,  H/D12, H/D13, H/D14-20, H/D21, H/D35-85, H90.

Deltagaravgifter: Klasserna Special RR, H/D10RR- H/D14 10€, klasserna H/D16-20 14€, övriga 20€.

Anmälan: Via Irma-tjänsten senast måndag 27.7.2020. Om tävlanden inte meddelar sitt Emit-nummer, reserverar arrangören en hyr-Emit till ett pris av 5€.

Efteranmälan: Senast onsdagen 29.4.2020, mot 50 % förhöjd avgift.

Första start: Kl. 11:00. Avstånd till starterna ca 800/1950 m.

Karta: Utskriftskarta, A3/A4, 6 färger, 7/2020, 1:10 000 eller 1:7500 (Special RR, H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D13,  H/D14,  H/D60-90).

Stämplingssystem: Emit.

Vägvisning: Från riksväg 13 i Nedervetil centrum, längs Murickvägen och vidare på Seljesvägen. Körtid från korsningen är ca 15 min. Vägvisning på plats senast kl. 9 på tävlingsdagen.

Parkering: Vid den närbelägna åkern, avstånd till TC 0,2 km. Längs vägrenen avstånd 0,5-1,5 km.

Organisation:

Tävlingsledare Joakim Hansén, (joakimh21(a)gmail.com) (0400-187072)

Banläggargruppens ledare: Bengt Lövsund (050-5263608)

Banläggare: Bengt Lövsund, Sven-Olof Nylund och Heidi Forsström, Amanda Hansén

Bankontrollant: Erkki Koivukangas (Kokkolan Suunnistajat)

Informatör: Ann-Sofie Sundelin, ann-sofie.sundelin@anvianet.fi (050-5360182)

Starttider: www.okbotnia.fi

Tvätt: Simmöjlighet vid Nedervetil idrottsplan. Duschmöjlighet vid Nedervetil skidstuga. Adress: Murickvägen 195. Körtid från TC ca 10 min.

Om tävlingen inhiberas eller flyttas till ett annat datum meddelas detta på OK Botnias hemsidor, www.okbotnia.fi en vecka före tävlingen. Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner den tävlanden att resultatlistor med namn och resultat publiceras på OK Botnias hemsida och i dagstidningarna.

Motionsorientering: Banor 3 km (lättare) och 5 km (normal svårighetsgrad). Kartavgift 10€ betalas i infon i samband med anmälan som kan göras från och med 10:45 på tävlingsdagen. Emit-stämpling, hyreskort 5€. Start kl. 11:15-12:30.

 

Välkommen!

OK Botnia