TÄVLINGSDIREKTIV

 

OK Botnias Nationella långdistans 1.8.2020 i Nedervetil, Kutus

 

Tävlingsledare: Joakim Hansén, tel. 0400187072

Banläggare: Bengt Lövsund, Sven-Olof Nylund. Juniorbanor: Heidi Forsström och Amanda Hansén

Kontrollant: Erkki Koivukangas, Kokkolan Suunnistajat

Tävlingsjury: Ordf. Roy Torrkulla (IF Minken) , Sami Löfbacka (KP-V) och Eva-Lotte Myrskog (IK Kronan)

 

Parkering: Närbelägen åker samt längs med vägrenen. Avstånd till TC ca 500m-1km.

 

Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv

 

Tävlingsdistans: Långdistans.

 

Tävlingskarta: Orienteringskarta 200611.  Färgutskrift 1:10 000/ 2,5 m, Mickel Forsell/2016-18. Uppdatering 7/2020 Mickel Forsell / Bengt Lövsund. Kartstorleken som används är A5 (RR och TR), A4 och A3. Skalan är 1:10000 och 1:7500. Kartskalan och storleken samt antal kontroller framgår av tabellen nedan.

 

Klasser Banlängder och kontrollantal:  (S1= Start 1) (S2= Start 2)

Klass                   Skala                   Banlängd          Kartstorlek       Antal kontroller

D16                     1:10 000            4,2 km               A4                        13 Kontroller   S1

D18                     1:10 000            4,8 km               A3                        11 Kontroller   S1

D20                     1:10 000            5,1 km               A3                        12 Kontroller   S1

D21A                  1:10 000            7,0 km               A3                        17 Kontroller   S1

D35                     1:10 000            5,7 km               A3                        13 Kontroller   S1

D40                     1:10 000            4,8 km               A3                        11 Kontroller   S1

D45                     1:10 000            4,5 km               A3                        11 Kontroller   S1

D50                     1:10 000            4,3 km               A3                        11 Kontroller   S1

D55                     1:10 000            4,3 km               A3                        11 Kontroller   S1

D60                     1:7 500               4,1 km               A3                        15 Kontroller   S1

D65                     1:7 500               3,6 km               A4                        12 Kontroller   S1

D70                     1:7 500               3,6 km               A4                        12 Kontroller   S1

H16                     1:10 000            5,3 km               A3                        12 Kontroller   S1

H18                     1:10 000            7,2 km               A3                        16 Kontroller   S1

H20                     1:10 000            7,8 km               A3                        19 Kontroller   S1

H21A                  1:10 000            10,2 km             A3                        24 Kontroller   S1

H35                     1:10 000            8,7                       A3                        20 Kontroller   S1

H40                     1:10 000            7,8 km               A3                        19 Kontroller   S1

H45                     1:10 000            7,2 km               A3                        16 Kontroller   S1

H50                     1:10 000            6,2 km               A3                        14 Kontroller   S1

H55                     1:10 000            5,7 km               A3                        15 Kontroller   S1

H60                     1:7 500               5,6 km               A3                        13 Kontroller   S1

H65                     1:7 500               5,3 km               A3                        13 Kontroller   S1

H70                     1:7 500               4,3 km               A3                        11 Kontroller   S1

H75                     1:7 500               3,7 km               A3                        11 Kontroller   S1

H80                     1:7 500               3,2 km               A4                        10 Kontroller   S1

D75                     1:7 500               2,6+km              A4                        8 Kontroller     S2

D80                     1:7 500               2,6km                 A4                        8 Kontroller     S2

D85                     1:7 500               2,0 km               A4                        8 Kontroller     S2

H85                     1:7 500               2,0 km               A4                        8 Kontroller     S2

H90                     1:7 500               1,5 km               A4                        6 Kontroller     S2

H D 12                1:7 500               1,8 km               A4                        8 Kontroller     S2

H D 13                1:7 500               2,7 km               A4                        7 Kontroller     S2

H D 14                1:7 500               3,0 km               A4                        9 Kontroller     S2

H D10 RR          1:7 500               1,2 km (2,0 km) A5                     5 Kontroller     S2

Special Erikois RR 1:7 500        1,2 km (2,0 km) A5                     5 Kontroller     S2

H D12 TR           1:7 500               1,4 km               A5                        7 Kontroller     S2

Motion/Kunto A 1:10 000        5,0 km               A4                        14 Kontroller   S2

Motion/Kunto C 1:10 000        3,2 km               A4                        11 Kontroller   S2

 

Terrängbeskrivning: Tävlingsområdet domineras av tydliga backar och myrar, terrängen har relativt bra framkomlighet och sikten är god. I närheten av målområdet sitter kontrollerna tätt och det gäller att kontrollera koden innan man stämplar. Det är förbjudet för tävlande att löpa längs asfalterade vägen i kartans norra kant (utmärkt som förbjuden på kartan, gäller endast de som startar vid start 1).

De klasser som startar från start 1, korsar en allmän väg, där gäller det att se upp för trafiken.  De längre banorna har en bemannad vätskekontroll som är utmärkt på kartan. Vid vätskekontrollen serveras det vatten. En liten åker som finns på kartan är markerad som förbjudet område och får inte beträdas. Åkern är utmärkt med snitselband i terrängen. Sista kontrollen är gemensam för alla klasser också RR.

 

Tävlingsmaterial: Ändringar av Emit-uppgifter sker avgiftsfritt till info. Hyresbrickor (5 €) fås från info och återlämnas efter tävlingen. Borttappad hyresemitbricka debiteras med 80 euro. Möjlighet till kortbetalning.

 

Start: Första start sker kl. 11:00. Till start 1 är avståndet ca. 2km och till start 2 ca 800 m, vit snitsel med orange logo (Andelsbankens logo) till båda starterna. Längs vägen finns en skylt som visar var man viker av till start 2. Vägen till starten är en allmän väg som är trafikerad. Obs! Förflyttning till starterna bör ske längs vägens högra sida för att inte korsa körbanan i onödan.

 

Kontrollangivelser och Emit-kontrollapp: Finns både på kartan och som lösa vid starten, Emit-kontrollapp fås vid startplatsen. Skriv din Emitnummer på kontrollappen.

 

Startlistor: Publiceras på tävlingens hemsida http://www.okbotnia.fi två dagar före tävlingen. Startlistorna finns även vid startplatsen, håll avstånd till varandra vid informationstavlan.

 

Stämpling: EMIT. Kontrollera ditt Emitnummer från startlistan! Det är på tävlandens ansvar att använda samma Emit-bricka i tävlingen som man uppgett i samband med anmälan. Modellkontroll (0-stämpel) finns i närheten till infon. I tävlingsterrängen finns kontrollerna ställvis väldigt nära varandra, KONTROLLERA KODEN.

 

Startförfarande:

-4 min före start: upprop.

-3 min: EMIT-kontroll och nollning.

-2 min före start får de tävlande bekanta sig med modellkartan. Tävlanden i H/D10RR, H/D 12TR får en beskrivning av arrangören .

-1 min före starten får klasserna H/D14 och yngre ta sina kartor.

-0 min: start, övriga klasser får ta sina kartor i startögonblicket.

Snitsling till K-punkten.

Special RR klassen: Special RR klassen startar vid start 2. På samma ställe som motionsorienteringen. Nollningen sker i startögonblicket. Special RR klassen har fri starttid mellan kl 12 och 12:30, följeslagare tillåts. Målstämpling liksom övriga klasser. Alla deltagare får ett pris, ingen resultatlista publiceras, förutom namnen på deltagarna.

 

Motionsbanor: Motionsorientering kan anmälas vid info. Startavgift 10€ betalas till info.  Starten sker från start 2. Motion A 5 km, Motion B 3km. Motionsorienterarna får starta mellan kl. 11.45-12.30.

 

Mål: Från sista kontrollen är det vit snitsling till mål. I tävlingen används målstämpling. Kartorna samlas INTE in i vid målgång. Kom ihåg att inte visa kartan åt medtävlare som ännu inte startat!

 

Avbrutna: Tävlanden som avbryter stämplar som vanligt i mål och meddelar därefter målfunktionärerna att de avbrutit.

 

Resultat: Speakern kommer att läsa upp resultatet, online resultat hittas på tävlingens hemsida (http://www.okbotnia.fi). Resultaten finns även på anslagstavlan i TC.

 

Första hjälp: Vid närheten av målet.

 

Servering:  Vid närheten av målet. Möjlighet till kortbetalning. Kaffe, te, semlor, bulla och grillkorv .

 

Omklädning: I naturförhållanden vid TC. Ingen tvätt. Tvättmöjligheter finns vid skidstugan i Nedervetil, Adress Murickvägen 190, 68410 Nedervetil. Körtid från TC ca. 10 min.

 

WC: Utomhus vid TC. Ingen WC vid startplatsen.

 

Prisutdelning: Alla deltagare i klasserna Special Erikois RR, H/D10RR, H/D12 och H/D12TR får pris, priset hämtas från infon. De tre bästa i ÖID mästerskapen/klass (inte TR och special RR) får hämta ÖID-medaljen från infon när resultaten är klara klassvis. Speakern meddelar när resultaten är klara klassvis. Priser som inte hämtats ut skickas INTE till de tävlande i efterhand. Kemvits produktpriser och produkter från lokala bageriet ges som priser och kan avhämtas från info. Separat lista finns på anslagstavlan för antalet pristagare / tävlingsklass.

 

VI FÖLJER SSL:S OCH MYNDIGHETERNAS ANVISNINGAR OM FÖRHINDRANDE AV CORONAVIRUS-SMITTA. VÄNLIGEN BEAKTA OCH RESPEKTERA FÖLJANDE SPECIALARRANGEMANG:

 

Kom inte till tävlingsplatsen om man har några som helst symptom som tyder på smitta

Undvik onödig fysisk kontakt. Avståndet mellan var och en bör begränsas till 1-2 meter, vi beaktar även detta i startögonblicket och hoppas att ni gör likadant när ni väntar.

Använd god hand- och hosthygien

Handsprit finns att tillgå på flera ställen vid TC samt vid start.

Inga föreningsbussar

Helst enbart medlemmar från samma hushåll/bil, inget samåkande om möjligt.

De slutgiltiga tävlingsdirektiven finns på anslagstavlan i TC.  Tävlingsdirektiven hittas också på hemsidan. Räddningsplan finns på anslagstavlan samt vid infon. Startlistor finns på hemsidan samt vid start (respektera avståndet!).

Deltagare bör undvika kontakt med stämplingsenheterna och kontrollbockarna. Undvik trängsel och inga skuffanden eller närkontakter tävlanden emellan.

 

Tävlingsdirektiv kan vid behov uppdateras. Den senaste uppdateringen av tävlingsdirektiven finns på anslagstavlan i TC.

 

 

Torsdagsbommen ordnas 6.8 på samma område.

 

Välkommen!

OK Botnia, Joakim Hansén, tävlingsledare