Tävlingsinbjudan OK Botnias Nationella dubbelsprint samt ÖID och K-P mästerskap i sprintorientering 20.6.2021

Öppen nationell orienteringstävling (dubbelsprint, 2 deltävlingar) samt ÖID och K-P mästerskap i sprint i Nedervetil. ÖID och K-P mästerskapen avgörs i den första deltävlingen.

Klasser: H21A, D21A, H35-H90, D35-D85, H/D20, H/D18, H/D16, H/D14, H/D13, H/D12, H/D10

H/D10 är inte mästerskapsklass i ÖID mästerskapen.

Deltagaravgift: H/D10-H/D16 avgift10 euro/deltävling, övriga klasser 15 euro/deltävling. Betalas i samband med anmälningen i IRMA.

Anmälan: senast måndagen 14.6.2021 kl. 23.59 via IRMA-tjänsten. Efteranmälning möjlig till onsdagen 16.6.2021 kl. 23.59 (+50% förhöjd startavgift)

Vägvisning: Från Sale/Abc Nedervetil i korsningen av riksväg 13 (körsträcka till TC ca 2 km) Navigatoradress: Murickvägen 155, 68410 Nedervetil (Nedervetil Sportplan)

Första start:                    Deltävling 1 första start kl. 11.00,
                                             Deltävling 2 första start kl. 14.00

Starter: Vid deltävling 1 sker starten i TC. Till Deltävling 2 är avståndet till start ca 800 m.

Stämplingssystem: Emit. I samband med anmälningen måste Emit-kortets nummer meddelas. Arrangören reserverar ett hyres emit-kort till dem som inte uppgett sitt Emit-nummer. Kortet avhämtas från info, hyra 5 euro/kort.

Karta: 1:4000,  6-färgs utskriftskarta 6/2021. (Mickel Forsell / Stig Sundqvist)

Funktionärer: Tävlingsledare Joakim Hansén (email: joakimh21(at)gmail.com, tfn.0400187072), banmästargruppen Sven-Olof Nylund och Per-Åke Furubacka, kontrollant  Eero Kattilakoski KP-V.

Informatör: Ann-Sofie Sundelin (email: ann-sofie.sundelin(at)anvianet.fi, tfn. 050-5360182).

Tvätt och omklädning: Inga tvättmöjligheter eller omklädningsutrymmen finns i användning.

Tävlingscentralen: Mål, Info, Första hjälp, Takeaway-punkt, försäljning av orienteringsartiklar.

Parkering: Vid tävlingscentralen.

Arrangörerna tar beslut om genomförandet av tävlingarna med beaktande av Coronaläget i regionen. Ifall tävlingen inhiberas meddelar vi om detta på vår hemsida.

Välkommen!

OK Botnia