TÄVLINGSDIREKTIV                                                    

Ok Botnias Nationella dubbelsprint och ÖID mästerskap i sprint ( samt K-P AM) 20.6.2021 i Nedervetil.

 

Tävlingsledare: Joakim Hansén, tel. 0400187072

Informatör, tidtagning: Ann-Sofie Sundelin , 050-5360182,  Johan Lövsund tel. 040-7517015

Banläggare: Sven-Olof Nylund, Per-Åke Furubacka,

Kontrollant: Eero Kattilakoski, Kaustisen Pohjan-Veikot

Tävlingsjury: Ordf. Sören Jansson (IK Falken) , Mikaela Calden (IF Minken) och Tommi Viitasaari (KoS)

Sekreterare: Joakim Hansen (Ok Botnia)

 

Parkering: Vid Nedervetil sportplan, Adress Murickvägen 155, 68410 Nedervetil

Vägvisning från korsningen av riksväg 13/ Murickvägen. Avstånd till TC ca 2 km.

Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv

Tävlingsdistans: Sprint.

 

Tävlingskarta: Orienteringskarta 2020/06.  Färgutskrift, skala 1:4000,  ekvidistansen är  2 m, Mickel Forsell/2019-20. Uppdatering  5/2021 Mickel Forsell / Stig Sundqvist. Kartstorleken som används är A4 och A3. Kartskalan och storleken samt antal kontroller framgår av tabellen nedan.

Kartan är detaljerad och innehåller många små detaljer, som kan vara svåra att läsa och urskilja i hård tävlingsfart. På området finns gårdsplaner som är tillåtna att beträda, markägarna har gett lov springa på dessa gårdsplaner. Det finns även gårdsplaner som är förbjudna. Det gäller för de tävlanden att läsa kartan noggrant för att skilja på tillåtna och förbjudna områden.

Kartklipp från området.

 

 

 

 

Klasser Banlängder och kontrollantal:

 

Del 1 Del2
Km kontr. Km kontr.
D10 1,40 9 1,4 8
D12 1,50 10 1,5 9
D13 1,63 11 1,5 9
D14 2,10 14 2,35 16
D16 2,36 15 2,6 16
D18 2,77 18 2,9 17
D20 2,77 18 2,9 17
D21 3,25 19 3,0 21
D35 2,77 18 3,0 21
D40 2,59 17 2,6 16
D45 2,59 17 2,6 16
D50 2,31 15 2,5 18
D55 2,31 15 2,5 18
D60 2,10 14 2,35 16
D65 2,10 14 2,35 16
D70 1,70 10 1,9 14
D75 1,70 10 1,9 14
D80 1,50 10 1,5 9
D85 1,50 10 1,5 9
H10 1,40 9 1,4 8
H12 1,50 10 1,5 9
H13 1,63 11 1,5 9
H14 2,20 15 2,35 16
H16 2,79 16 2,9 17
H18 3,15 17 3,3 19
H20 3,34 19 3,3 19
H21 3,41 21 3,4 20
H35 3,34 19 3,4 20
H40 3,15 17 3,3 19
H45 3,15 17 3,3 19
H50 2,79 15 2,9 17
H55 2,79 15 2,9 17
H60 2,59 17 2,6 16
H65 2,59 17 2,6 16
H70 2,31 15 2,5 18
H75 2,31 15 2,5 18
H80 1,70 10 1,9 14
H85 1,70 10 1,9 14
H90 1,40 9 1,4 8

 

Terrängbeskrivning:

Tävlingsområdet är en typisk landsbygdsmiljö, med privata gårdsplaner och offentliga byggnader.

Genom tävlingsområdet går en landsväg som endast får korsas på de ställen som är utmärkta på kartan som övergångställen. Funktionärer övervakar övergångsställen. Höjdskillnaderna är ganska små, med undantag av några större backar.

 

Banläggarnas kommentarer:

Ta tillfället i akt och upplev två helt olika typer av sprintbanor på samma dag. Förmiddagens sprint i lantlig miljö, fartfylld men ingen typisk underlag för sprint, även kuperad terräng ger extra nyans på banorna. Terrängskor men inte dubbar kan vara ett lämpligt skoval.

Eftermiddagen mera typisk sprintmiljö som höjer farten och många kontroller som gör att noggranhet kommer att belönas.

Välkommen till Nedervetil och ett litet annorlunda sprintevent.

 

Per-Åke Furubacka, Sven-Olof Nylund

 

 

Tävlingsmaterial: Ändringar av Emit-uppgifter sker avgiftsfritt till info. Hyresbrickor (5 €) fås från info och återlämnas efter tävlingen. Borttappad hyresemitbricka debiteras med 80 euro. Möjlighet till kortbetalning.

Start:

Första deltävlingen (Öid mästerskap och K-P Aluemestaruus), första start kl. 11:00. Starten finns i TC .  Munskydd bör användas innan starten av alla tävlanden och funktionärer. Håll säkerhetsavstånd på minst 2m till andra tävlanden!

Andra deltävlingen, första start kl 14.00.  Vit snitsel till starten, avstånd till start ca 1,1 km. Det är inte tillåtet att avvika från den snitslade stigen på väg till start.

 

Kontrollangivelser: Finns tryckta på kartan, Lösa kontrolldefinitioner finns vid starten. Emit-kontrollapp finns i Tävlingscentaralen vid info pålen. Skriv din Emitnummer på kontrollappen.

 

Startlistor: Publiceras på tävlingens hemsida http://www.okbotnia.fi två dagar före tävlingen. Startlistorna finns även vid startplatsen, håll avstånd till varandra vid starten och vid informationstavlan.

 

Stämpling: EMIT. Kontrollera ditt Emitnummer från startlistan! Det är på tävlandes ansvar att använda samma Emit-bricka i tävlingen som man uppgett i samband med anmälan. Tävlanden som tävlar med fel Emit -nummer diskvalificeras. Ändring av Emit-nummer sker endast innan start vid info i tävlingscentralen. Modellkontroll (0-stämpel) finns i närheten vid infon, kontrollera att emit-kortet fungerar innan starten! I tävlingsterrängen finns kontrollerna ställvis väldigt nära varandra, KONTROLLERA KODEN.

Startförfarande

4 min före start: upprop till start. Lösa kontrollangivelser finns tillgängliga.

3 min: EMIT-kontroll och nollning av Emit-brickan

2 min före start. Modellkartan finns till påseende. Tävlanden i H/D 10 får en beskrivning av arrangören .

1 min före start. Gå fram till tävlingskartan.  H/D 10-12 får ta sin egen karta

0 min: Tag kartan. Försäkra dig över att du tar din egen karta. Snitsling till K-punkten.

 

I området kommer det att finnas både trafik och åskådare som inte deltar i tävlingen. Trafiken i området är gles, men löparna bör ändå följa trafikregler och ta hänsyn till bilister, fotgängare och cyklister. Deltagarna löper på egen risk!

 

Mål: Från sista kontrollen är det snitsling till mål. I tävlingen används målstämpling. Avläsningen av emit brickan sker i TC och INTE VID MÅLET! Avståndet är ca 400 m.  Kom ihåg att gå till emit avläsningen genast efter målgången! Tävlanden som avbryter anmäler sig vid målet och vid Emit-avläsningen i TC och stämplar ut.  Kartorna samlas INTE in i vid målgång. Kom ihåg att inte visa kartan åt medtävlare som ännu inte startat! All kontakt med de som inte ännu har startat är förbjuden!

Förbjudna områden: På kartan finns ett antal förbjudna områden, dessa platser övervakas och överträdelse leder till diskvalificering. I övrig gäller SSL;s direktiv för förbjudna områden.

 

Resultat: Speakern kommer att läsa upp resultatet, online resultat hittas på tävlingens hemsida (http://okbotnia.fi) .

 

Förstahjälp: Finns i tävlingscentralen.

 

Servering:  i tävlingscentralen. Möjlighet till kortbetalning. Kaffe, te, semlor, bulla och grillkorv .

 

Omklädning: I naturförhållanden vid TC. Ingen tvätt. Simmöjligheter finns i TC.

 

WC: Inomhus vid TC. Ingen WC vid startplatsen.

 

 

Prisutdelning: Ingen prisutdelning ordnas. De tre bästa i ÖID mästerskapen  får hämta öid- medaljen från infon när resultaten är klara klassvis. Speakern meddelar när resultaten är klara klassvis. Öid medaljer som inte avhämtats skickas till respektive förening.

De tre bästa i klasserna H/D 21,  samt vinnaren  av total tävlingen i övriga klasser erhåller produktpriser efter andra deltävlingen.

Alla deltagare i klassen H/D 10-12 prisbelönas. I övriga juniorklasser (13-20år) får segrarna köpkort medan det till andra och tredje placeringen utdelas produktpriser.

Självbetjäning och avhämtning av  priser från info, när resultaten är klara/klassvis.

Produktpriser sponsoreras av tvättmedelsföretaget Kemwit Ab och kan avhämtas i TC efter tävlingen. (priser skickas inte i efterskott)

 

VI FÖLJER SSL:S OCH undervisnings och kulturministeriets anvisningar för förhindrande av coronasmitta. VÄNLIGEN BEAKTA OCH RESPEKTERA FÖLJANDE SPECIALARRANGEMANG:om inte till tävlingsplatsen om du har några som helst symptom som tyder på smitta.

Undvik onödig fysisk kontakt. Avståndet mellan var och en bör begränsas till 1-2 meter, vi beaktar även detta i startögonblicket och hoppas att ni gör likadant när ni väntar.

Munskydd bör användas i TC och vid starten samt efter målgången. Munskyddet kan tas av innan den tävlanden går in i startfållan. Munskyddet bör sättas på så fort som möjligt efter målgången. De tävlanden bör använda egna munskydd.

Använd god hand- och hosthygien

Handsprit finns att tillgå på flera ställen vid TC samt vid start. Alla tävlanden bör sprita händerna innan start och efter målgången innan emit-avläsningen.

Inga föreningsbussar

Helst enbart medlemmar från samma hushåll/bil, inget samåkande om möjligt.

Resultaten finns online, för att minska trängseln.

Inga följeslagare tillåts vid start och målområdet.

De slutgiltiga tävlingsdirektiven finns på anslagstavlan i Tc.  Tävlingsdirektiven hittas också på hemsidan. Räddningsplan finns på anslagstavlan samt vid infon. HÄLSOSÄKERHETSPLAN finns på hemsidan.

Startlistor finns på hemsidan samt vid start (respektera avståndet!).

Deltagare bör undvika kontakt med stämplingsenheterna och kontrollbockarna. Undvik trängsel och inga skuffanden eller närkontakter tävlanden emellan.

Tävlingsdirektiv kan vid behov uppdateras. Den senaste uppdateringen av tävlingsdirektiven finns på anslagstavlan i TC.

Välkommen!

Ok Botnia, Joakim Hansén, tävlingsledare