TÄVLINGSINBJUDAN

 

OK Botnias nationella orienteringstävling 21.5.2022

 

Tävlingscentralen kommer att vara i Övre Såka, Karleby. Kartan är i skalan 1:10000 och 1:7500. Terrängarbetet och kartan är gjord av Mickel Forsell 2019 – 2022.

Sträckor: Förlängd medeldistans, huvudklassernas uppskattade segrartider 40 minuter.

Klasser: Special RR, H/D 10RR, H/D 12TR, H/D 12, H/D 13, H/D 14 – 20, H/D 21, H/D 35 – 90.

Deltagaravgifter: Klasserna Special RR, H/D 10RR – H/D 14 12€, klasserna H/D 16 – 20 16€, övriga 20€.

Anmälan: Via Irma-tjänsten senast måndag 16.5.2022. Efteranmälan t.o.m. onsdag 18.5.2022 mot 50% förhöjd avgift.

Första start: Kl. 11:00. Avstånd till start 1900 m, gemensam för alla klasser.

Karta: Utskriftskarta A3/A4, 5/2022, 1:10000 eller 1:7500 (Special RR, H/D 10RR, H/D 12TR, H/D 12, H/D 13, H/D 14, H/D 60 – 90).

Stämplingssystem: Emit. I samband med anmälan måste Emit-kortets nummer meddelas. Arrangören reserverar ett hyres Emit.-kort åt dem som inte meddelat sitt Emit-korts nummer, avgift 5€.

Vägvisning: Från riksväg 8 ca. 3 km söder om Karleby (Koivistovägen), körtid till TC ca. 14 min. Från riksväg 13  ca. 9 km från Karleby (Åivobäcksvägen), körtid till TC ca. 6 min. Vägvisningen är på plats senast kl 9 på tävlingsdagen. Navigeringsadress: Stoppesvägen 79.

Parkering: På åker i omedelbar närhet av TC.

Organisation:

Tävlingsledare: Torbjörn Ahlskog (torbjornahlskog@gmail.com, 050 – 571 9491)

Banläggargruppens ledare: Harald Slotte (040 – 775 5283)

Banläggare: Harald Slotte, Markus Lindgren, Isabel Aurén-Bäck

Bankontrollant: Måns Åkerblom (GIF)

Informatör: Ann-Sofie Sundelin (ann-sofie.sundelin@anvianet.fi, 050 – 536 0182)

Starttider: www.okbotnia.fi

Tvätt och omklädning: Inga tvättmöjligheter eller omklädningsutrymmen finns i användning.

Arrangörerna tar beslut om genomförandet av tävlingen med beaktande av Coronaläget i regionen. Om tävlingen inhiberas eller flyttas till ett annat datum meddelas detta på OK Botnias hemsidor, www.okbotnia.fi, senast en vecka före tävlingen.

Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner den tävlande att resultatlistor med namn och resultat publiceras på OK Botnias hemsida och i dagstidningarna.

Motionsorientering: A- (normal svårighetsgrad) och B-bana (lätt). Kartavgiften 10€ betalas i infon i samband med anmälan, anmälningar tas emot fr.o.m. kl 10:45. Emit-stämpling, 5€ avgift för hyreskort. Start mellan kl 11:15 och 12:15.

 

VÄLKOMMEN

OK Botnia