TÄVLINGSDIREKTIV

 

OK Botnias nationella, förlängd medeldistans 21.5.2022

 

Tävlingsledare: Torbjörn Ahlskog, tel. 050 – 571 9491

Informatör: Ann-Sofie Sundelin, tel. 050 – 536 0182

Banläggare: Harald Slotte, Markus Lindgren, Isabel Aurén-Bäck (juniorbanor)

Kontrollant: Måns Åkerblom, GIF

Tävlingsjury: Meddelas senare

 

 

Parkering: Parkering på åker i omedelbar närhet av TC.

 

Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv.

 

Tävlingsdistans: Förlängd medeldistans

 

Tävlingskarta: Orienteringskarta 220601. Färgutskrift 1:10000 / 2,5 m, Mickel Forsell / 2019-2022. Kartstorleken som används är A4 och skalan 1:10000 eller 1:7500. Kartskalan, banlängder och antalet kontroller framgår av tabellen nedan.

 

Klasser, skala, banlängder och antalet kontroller:

 

Klass       Skala        Banlängd    Kontroller            Klass       Skala        Banlängd    Kontroller

H21        1:10000            6,9                 19                   D21        1:10000            5,5                 16

H35        1:10000            5,5                 14                   D35        1:10000            4,4                 13

H40        1:10000            5,5                 14                   D40        1:10000            3,3                 12

H45        1:10000            4,5                 14                   D45        1:10000            3,3                 12

H50        1:10000            4,5                 14                   D50        1:10000            3,6                 11

H55        1:10000            4,4                 13                   D55        1:10000            3,3                  9

H60        1:10000            4,4                 13                   D60         1:7500             2,9                  8

H65         1:7500             3,3                 12                   D65         1:7500             2,9                  8

H70         1:7500             3,3                 12                   D70         1:7500             2,2                  8

H75         1:7500             2,9                  8                    D75         1:7500             2,2                  8

H80         1:7500             2,2                  8                    D80         1:7500             1,7                  8

H85            1:7500             1,7               7                    D20        1:10000            4,5                 14

H90            1:7500             1,7               7                    D18        1:10000            4,4                 13

H20           1:10000            5,5              14                   D16        1:10000            3,1                 10

H18           1:10000            4,5              14                   D14         1:7500             2,2                  7

H16           1:10000            3,1              10                   D13         1:7500             2,0                  7

H14            1:7500             2,2               7                    D12         1:7500             1,6                  6

H13            1:7500             2,0               7                    D12TR    1:7500             1,6                  6

H12            1:7500             1,6               6                    D10RR    1:7500         1,6 (1,9)              6

H12TR       1:7500             1,6               6

H10RR      1:7500         1,6 (1,9)           6

 

Motion A  1:10000            4,0              12

Motion B  1:10000            2,3               8

 

Tävlingsmaterial: Ändringar av Emit-uppgifter sker avgiftsfritt i info. Hyresbrickor (5€) fås från info och återlämnas efter tävlingen. Borttappad hyresbricka debiteras med 80€. Möjlighet till kortbetalning.

Alla klasser använder nummerlappar. Nummerlapparna samt säkerhetsnålar finns vid startplatsen (inga egna nålar behöver medtas)! Nummerlapparna och nålarna återlämnas efter Emit-avläsningen.

 

Start: Alla klasser startar från samma startplats, vit snitsling (Rani Plast) till starten. Första start sker kl. 11:00.

 

Kontrollangivelser och Emit-kontrollapp: Kontrollangivelser finns både på kartan och som lösa vid starten. Emit-kontrollappar finns vid starten, anteckna ditt tävlingsnummer på lappen.

 

Startlistor: Publiceras på tävlingens hemsida www.okbotnia.fi minst en dag före tävlingen. Startlistorna finns även vid startplatsen.

 

Stämpling: Emit. Kontrollera ditt Emit-nummer från startlistan! Det är på tävlandens ansvar att använda samma Emit-bricka i tävlingen som man uppgett i samband med anmälan. Tävlare som tävlar med fel Emit-nummer diskvalificeras. Modellkontroll (0-stämpel) finns i närheten av infon. KontrolIera att din Emit-bricka fungerar innan start! I terrängen kan kontrollerna ligga nära varandra, kontrollera koden!

 

Startförfarande:

4 min före start         Upprop

3 min före start         Emit-kontroll och nollning

2 min före start         Modellkarta tillgänglig. Startande i klasserna H/D10RR och H/D12TR får en beskrivning av arrangören

1 min före start         Förflyttning till kartorna. Klasserna H/D14 och yngre får ta sina kartor

0 min                        Start, övriga klasser tar sina kartor i startögonblicket

 

Special RR-klassen: Special RR -klassen har samma startförfarande som övriga RR -klasser. Följeslagare tillåten. Målstämpling som i övriga klasser. Alla deltagare får ett pris, ingen resultatlista publiceras förutom namnen på deltagarna.

 

Motionsbanor: Anmälan till motionsorienteringen sker vid info fr.o.m. kl 10:45. Anmälningsavgift 10€, hyres Emit-brickor tillgängliga för 5€. Fri start mellan kl 11:15 och 12:15.

 

Mål: Snitsling från sista kontrollen till målet. I tävlingen används målstämpling. Kartorna samlas INTE in vid målgång. Kom ihåg att inte visa kartan åt medtävlare som ännu inte startat!

Efter Emit-avläsning samlas nummerlapparna med tillhörande säkerhetsnålar in.

 

Avbrutna: Tävlande som avbryter stämplar som vanligt i mål och meddelar därefter målfunktionärerna att de avbrutit.

 

Resultat: Speakern kommer att läsa upp resultaten, online resultat hittas på tävlingens hemsida (www.okbotnia.fi).

 

Första hjälp: Finns i TC

 

Servering: Finns i TC. Kortbetalning möjlig. Kaffe, te, semlor, bulla grillkorv etc.

 

Omklädning: I naturförhållanden vid TC. Inga tvättmöjligheter.

 

WC: I TC (bajamaja), ingen WC vid starten.

 

Prisutdelning: Alla deltagare i klasserna Special RR, H/D 10RR, H/D 12TR och H/D 12 får pris. I klasserna H/D 21 prisbelönas de tre främsta. Pristagarna i övriga klasser meddelas på en separat lista på anslagstavlan.

Prisutdelningen sker på plats i TC, följ speakerns instruktioner. Priser som inte avhämtas i samband med prisutdelningen skickas INTE till de tävlande i efterskott.

 

Corona: I området förekommer inga restriktioner utfärdade av Regionförvaltningsverket. Smittan finns dock ännu bland oss så beakta följande:

Kom inte till tävlingsplatsen om du har några som helst symptom som tyder på smitta!

Undvik onödig fysisk kontakt!

Använd god hand- och hosthygien!

Handsprit finns att tillgå på flera ställen i TC samt vid start.

 

 

De slutgiltiga tävlingsdirektiven finns på anslagstavlan i TC samt på tävlingens hemsida. Tävlingens räddningsplan finns på anslagstavlan och vid info i TC samt på tävlingens hemsida. Startlistorna finns på hemsidan samt vid start.

Dessa tävlingsdirektiv kan vid behov uppdateras. Den senaste uppdateringen finns på anslagstavlan i TC.

 

Torsdagsbommen ordnas på samma plats den 26.5. kl 17 – 19.

 

 

VÄLKOMMEN

OK Botnia, Torbjörn Ahlskog, tävlingsledare