OK Botnias nationella medeldistans 2023, tävlingsinbjudan

Datum: 10.6.2023

OK Botnias nationella medeldistans i Skriko, Nedervetil

Klasser: H21A, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85, H90, H20, H18, H16, H14, H13, H12, H10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D20, D18, D16, D14, D13, D12, D10RR

Motionsorientering: RR Öppen (Följeslagare tillåten med, utan tidtagning), Motion A, Motion B.

Anmälningsavgift:  RR Öppen, H/D10RR-H/D16 betalning 12 euro, övriga klasser 18 euro. Betalas i samband med anmälning till IRMA-tjänsten. Betalningen av motionsorienteringen och RR Öppen klassen kan också göras på plats i info. Det är möjligt att betala kontant eller med bankkort. Avgift 12 euro.

Anmälning: Bör vara framme senast söndagen 4.6 2023 kl 23.59 i första hand via IRMA-tjänsten. Efteranmälan mot förhöjd startavgift (+50%) senast onsdagen 7.6.2023 kl. 23.59.

Vägvisning: Vägvisning börjar i korsningen av riksväg 13, Nedervetilvägen 70 och Pelostrandvägen i Nedervetil. Från vägvisningen är det ca 4,5 km till TC. Vägvisningen är på plats senast kl 9.00 på tävlingsdagen.

Första Start: Kl. 11.00

Stämplingssytem: Emit. I samband med anmälan meddelas EMIT-kortets nummer. Arrangören reserverar en hyresbricka till den som inte har meddelat sitt Emit nummer. Emitbrickan avhämtas från info, Hyra 5 euro/bricka.

Karta: Skala 1:7500 från klassen H/D50 och uppåt, och i barnklasserna RR Öppen,  H/D10RR-12. Övriga klasser 1:10000, 6-färgad utskriftskarta 4/2023. Kartering: Stig Sundqvist.

Arrangörer: Tävlingsledare Joakim Hansén (joakimh21(at)gmail.com, tel.+358400187072), Banläggargruppens ledare: Kim Berg, kontrollant Erkki Koivukangas, Kokkolan Suunnistajat.

Informatör: Ann-Sofie Sundelin (ann-sofie.sundelin(at)anvianet.fi) tel. (+358505360182).

Tvätt och omklädning: Utomhus, inga tvättmöjligheter.

Service: Kafeteria, Info, Modellkontroll och 0-stämpel, Första hjälpen, Suunnistajan kauppa.

Parkering: Från parkeringen är det högst 200 meter till tävlingscentralen.

Välkommen!

OK Botnia