Tävlingsdirektiv Ok Botnias nationella medeldistans.

 

Ok Botnias Nationella meddeldistans 10.6.2023 i Nedervetil, Skriko

 

Tävlingsledare: Joakim Hansén, tel. 0400187072

Banläggare: Kim Berg

Kontrollant: Erkki Koivukangas, Kokkolan Suunnistajat

Tävlingsjury: Ordf. Roy Torrkulla (IF Minken) , Tommi Viitasaari (Kos),

 

Parkering: Närbelägen åker . Avstånd till TC ca 200m.

 

Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv

 

Tävlingsdistans: Medeldistans.

 

Tävlingskarta: Skala 1:7500 från klassen H/D50 och uppåt, och i barnklasserna RR Öppen, H/D10RR-12. Övriga klasser 1:10000, 6-färgad utskriftskarta 4/2023. Kartering: Stig Sundqvist. Kartskalan och storleken samt antal kontroller framgår av en separat tabell.

Kontrollangivelser: Finns tryckta på kartan.

 

 

Terrängbeskrivning:

Tävlingsområdet domineras av tydliga backar och myrar,  terrängen har relativt bra framkomlighet och sikten är god.  I terrängen sitter kontrollerna tätt och det gäller att kontrollera koden innan man stämplar. Sista kontrollen är gemensam för alla klasser. Från sista kontrollen bör den tävlande följa snitslingen till mål.

 

Tävlingsmaterial: Ändringar av Emit-uppgifter sker avgiftsfritt till info. Hyrbrickor (5 €) fås från info och återlämnas efter tävlingen. Borttappad hyres emitbricka debiteras med 80 euro. Möjlighet till kortbetalning.

 

Start: Första start kl. 11:00. Till start 1 (Vit -blå snitsel) är avståndet 1,85 km och till start 2 är avståndet 1,7 km, röd snitsel. Längs vägen finns en skylt som visar var man viker av till start 2. Vägen till starten är i huvudsak en skogsväg. Det är förbjudet att avvika från vägen och snitslingen på väg till starten. Obs! Förflyttning till starterna bör ske längs vägens högra sida för att inte korsa körbanan i onödan.

 

Kontrollangivelser: Finns endast tryckta på kartan. Emit-kontrollapp fås vid startplatsen. Skriv ditt Emitnummer på kontrollappen.

 

Startlistor: Publiceras på tävlingens hemsida http://www.okbotnia.fi två dagar före tävlingen. Startlistorna finns även vid startplatsen och i TC.

 

Stämpling: EMIT. Kontrollera ditt Emitnummer från startlistan! Det är på tävlandes ansvar att använda samma Emit-bricka i tävlingen som man uppgett i samband med anmälan. Modellkontroll (0-stämpel) finns i TC.  I tävlings terrängen finns kontrollerna ställvis väldigt nära varandra, KONTROLLERA KODEN.

 

Startförfarande Start 1  -4 min före start: upprop. -3 min: EMIT-kontroll och nollning. -2 min före start får de tävlande bekanta sig med modellkartan. -1 min tävlande förflyttar sig till kartställningen.

Startförfarande Start 2. -5 min före start, Namnupprop av tävlande .  -4 min Kontroll av att tävlande har rätt Emit nummer. -3 min nollning av emitkortet. -2 min Tävlande i H/D10RR,och ÖPPEN RR får en beskrivning av arrangören. Tävlande i klassen  HD 12-14 får se en modellkarta med K-Punkten inritad. . -1 min före starten får klasserna H/D12-14 ta sina kartor. RR klassen får studera kartan.. -0 min: start, övriga klasser får ta sina kartor i startögonblicket. Snitsling till K-punkten.

Motionsbanor: Motionsorientering kan anmälas vid info. Startavgiften betalas till info ifall den inte är betald på förhand. Starten sker från start 1. Nollning sker i startögonblicket. Motion A 4,2 km, Motion B 3,2km. Motionsorienterarna får starta mellan kl. 11.00-11.30.

 

 

Mål: Från sista kontrollen är det vit snitsling till mål. I tävlingen används målstämpling. Kartorna samlas INTE in i vid målgång. Kom ihåg att inte visa kartan åt medtävlare som ännu inte startat!

 

Avbrutna: Tävlanden som avbryter stämplar som vanligt i mål och meddelar därefter målfunktionärerna att de avbrutit.

 

Resultat: Speakern kommer att läsa upp resultatet, online resultat hittas på tävlingens hemsida (http://okbotnia.fi) . Resultaten finns även på anslagstavlan i TC.

 

Första Hjälp: Vid närheten av målet.

 

Servering:  Vid närheten av målet. Möjlighet till kortbetalning. Kaffe, te, semlor, bulla och grillkorv .

Omklädning: I naturförhållanden vid TC. Ingen tvätt.

WC: Utomhus vid TC. Ingen WC vid startplatsen.

Prisutdelning: Alla deltagare i klasserna Special RR, H/D10RR och H/D12, får pris, priset hämtas från infon. Speakern meddelar när resultaten är klara klassvis. Priser som inte hämtas ut skickas INTE till de tävlande i efterhand. Kemwits produktpriser och produkter från lokala bageriet ges som priser och kan avhämtas från info. Separat lista finns på anslagstavlan för antalet pristagare / tävlingsklass.

 

Tävlingsdirektiv kan vid behov uppdateras. Den senaste uppdateringen av tävlings direktiven finns på anslagstavlan i TC.

Torsdagsbommen ordnas 15.6 på samma område.

Välkommen!

Ok Botnia, Joakim Hansén, tävlingsledare