Torsdagsbomsinfo

Från och med juli ordnar Botnia sina bommar som självständig orientering må-sö (4€) och erbjuder även tidtagning på torsdagskvällar kl. 17-19 (5€). Kartor finns fortsättningsvis både vid starten […]

Orienteringsskola för vuxna

Vill du testa, eller har du nyligen börjat hitta kontroller? Kom med på vår orienteringsskola för vuxna! För dig som vill lära dig mera orienteringsteknik och höra till […]

Juniorträningar våren 2020

På grund av nuvarande läge anordnas juniorträningarna så att alla tränar enskilt enligt följande program: V17 Skaffa dig en torsdagsbomskarta från Påras. Du får planera din bana själv […]

Nybörjarorientering 2020

Då vi inte kan ha gemensamma träningar hoppas vi att knattar skaffar sig orienteringsvana på Torsdagsbommen. Torsdagsbommen ordnas i april och maj som självständig orientering där kontrollerna finns […]

Torsdagsbommen är igång!

Torsdagsbommen har börjat denna vecka. P.g.a. coronaläget ordnas de första bommarna som s.k. självständig orientering. Skärmarna finns i skogen hela veckan så man kan själv fritt välja vilken […]

OK Botnias nya hemsida

Välkommen till OK Botnias nya hemsida! OK Botnia har nu publicerat sin nya hemsida. All information finns inte ännu tillgängligt men kommer att uppdateras efter hand. Upptäcker ni […]