Årsmöte hålls 13.12.2020 kl 15 vid Nedervetil skidstuga. Stadgeenliga ärenden.

Pga coronarestriktionerna finns möjlighet att följa årsmötet online. Länk till Teams mötesrummet publiceras här lite före mötets början.

Endast de som anmält sig i förväg får komma på plats till Nedervetil, övriga intresserade skall följa mötet online.

Mera information fås av ordförande Isabel Aurén-Bäck

 

Länk till online mötet