OK Botnias årsmöte arrangeras söndag 28.11.2021 kl. 16 i Nedervetil skidstuga. Stadgeenliga ärenden.

Välkommen!