På grund av coronarestriktionerna kan OK Botnias årsmöte inte hållas inom november månad. Vi återkommer då samlingar med över 10 personer är tillåtna.