Condes har kommit ut med en ny version, Condes 10. Denna kräver en annan licenskod än Condes 9. Denna nya licenskod fås från Ann-Sofie (ann-sofie.sundelin()anvianet.fi) eller Isabel (isabelaurenback()gmail.com).