17.05.22 kl. 17:00
KoS

Plats: Fabriksgatans vattenverk

Arrangör: KoS, Leo Jokinen (044-2731 717)