16.05.21 kl. 21:00
Påras, Kronoby
OK Botnia

Pedbommen självständig cykelorientering 11-16.5.

Arrangör: OK Botnia (Stig Sundqvist)

Plats: Sandbacka

Start- och målplats med kartor finns finns på Överbyvägens östra sida
(telefonmasten) mittemot gräsplanen vid f.d. Påras skola.

Parkering på gräsplanen/rinken eller Överbyvägen. F.d skolans gårdsplan
är privat område (ingen parkering).