08.08.21 kl. 21:00
Källmossen, Kronoby
OK Botnia

Pedbommen självständig cykelorientering 3-8.8.

Arrangör: OK Botnia (Bengt Lövsund)

Plats: Källmossen (gamla rv8)