09.05.21 kl. 21:00
Påras, Kronoby
OK Botnia

Torsdagsbommen självständig orientering 6.-9.5.

Arrangör: OK Botnia (Tage Torrkulla)

Plats: Påras skola (grusplanen)

Start, mål och kartor på andra sidan Överbyvägen vid masten. Parkering vid rinken eller bussparkeringen vid ändan av bollplan. ( skolbyggnaden i privat ägo)

A-bana  5,7 km  skala 1:10.000

B-bana    4,5 km                 ”

C-bana     2,7 km                 ”

D-bana      1,8 km  skala 1:7.500

Vid kontrollerna finns sedvanliga skärmar och en  nummer.

Bör observeras inritade broar och övergångsställen över bäcken.

Kartavgiften är 6 € och erlägges på kontonummer som är tryckt på kartan.

För uppföljning bör antecknas namn och bana samt eventuell förening på lista som fins vid starten.

Kom ihåg att följa de allmänna direktiven.

 

Tage Torrkulla tel. 050-5569276   tage.torrkulla(a)outlook.com