17.05.20 kl. 18:00
Snåre, Kronoby
OK Botnia

Torsdagsbommen 11-17.5. Snåre, Kronoby

Självständig orientering, se instruktioner på huvudsidan

Arrangör: OK Botnia, Tom Björklund 040-592 5879

Övriga arrangörer: M-B Björklund, F. Åbacka, P. Cainberg, P-Å Furubacka

 

Parkering samt start och mål vid sportplanen (Snårevägen 342).

Några nytillkomna kalytor saknas på kartan.

 

A-bana   5,2 km

B-bana   4,3 km

C-bana   2,7 km

D-bana   1,5 km