28.07.22 kl. 17:00
Källmossen, Kronoby
OK Botnia

Plats: Källmossen

Arrangör: OK Botnia, Stefan Nynäs (050-5610 949)