Innegympa i Kronoby Idrottshall onsdagar kl 17:45-19:15 med början den 30.9.