På grund av nuvarande läge anordnas juniorträningarna så att alla tränar enskilt enligt följande program:

V17 Skaffa dig en torsdagsbomskarta från Påras. Du får planera din bana själv eller använda befintliga kontroller. Veckans tema är stegningsträning. Märk ut sträckor i terrängen där du kan gå kompass med längderna 100, 150 och 200m. Testa hur många stegpar du tar på hundra meter genom att räkna antal steg med t ex vänster fot. Öva på så många olika avstånd som möjligt.

V18 Löp ett Cooper test. Mät hur långt du hinner löpa på 12 min.

V19 Veckans tema sista säkra. Skaffa dig torsdagsbomskartan från Knivsund. Välj ut sista säkra och försök att ta kontrollerna via denna punkt.

V20 Tema tempoväxling. Välj om du tar torsdagsbomskartan (Snåre) eller Skärmjakten (Andra sjön). Planera och märk ut på kartan var du kan löpa med full fart (grön färg), var du måste sakta in litet (gul färg) och var du måste ta det riktigt noggrant (röd färg)

V21 Välj mellan veckans motionsorienteringar och testa att löpa några kontrollavstånd så att du genomför åtminstone tre olika vägval på sträckan. Ta tid och se vilka vägval som passar dig bäst.

V22 Maanantairasti karta från Palma. Veckans tema finorientering. Lämna kompassen hemma och försök att läsa så mycket detaljer som du kan i olika tempo.

 

För mera info ta kontakt med Kati och Stefan Nynäs