Torsdagsbommen har börjat denna vecka. P.g.a. coronaläget ordnas de första bommarna som s.k. självständig orientering. Skärmarna finns i skogen hela veckan så man kan själv fritt välja vilken dag man vill springa runt en bana. Banan kan man endera skriva ut själv eller hämta från utmärkt ställe. Denna vecka har IK Kronan ut kontroller vid Tallåsen och nästa vecka är det OK Botnias tur vid Påras bollplan. Såsom tidigare år finns det 4-5 olika banor att välja mellan. Priset är 4€, förutom för under 16-åringar som springer gratis. Mera information på Torsdagsbommens sida.